راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

10میلیون سنی
در چهارگوشه ایران
زندگی می کنند!

 

درباره شمار اهل سنت در ایران هیچ آمار رسمی اعلام نمی شود. نه آن که حکومت این آمار را دراختیار نداشته باشد، خیر، دارد، اما اعلام نمی کند. حداقل در هر انتخاباتی می دانند چه شمار از اهل سنت ایران به سن رای رسیده اند. بنابراین، پنهان نگه داشتن آمار اهل تسنن ایران با دو هدف انجام می شود:
1- امید به این که از شمار آنها کاسته شود و لابد به تشییع بپیوندند.
2- محاصره و تنگناهای قومی و مذهبی که برای آنها ایجاد کرده اند، مستند به آمار نشود. یعنی معلوم نشود چه تعداد اهل تسنن در ایران زندگی می کنند.
این بافت مذهبی، با بافت قومی و ملیتی در هم تنیده شده است. یعنی بیشتری مسلمانان اهل تسنن ایران در کردستان، بخشی از آذربایجان غربی و همچنین بلوچستان و خوزستان زندگی می کنند. اینگونه نیست که اهل تسنن در شهرها و استان های دیگر نباشد و زندگی نکنند و یا کانون ها و انجمن های خود را در شهرهای دیگر نداشته باشند، بلکه می خواهیم بگوئیم تمرکز اهل تسنن ایران در کدام نقاط از ایران است. این مسئله برای تحولات داخلی ایران و حتی خطراتی که از خارج ایران را تهدید می کند بسیار اهمیت دارد. یعنی سیاست های حکومت مرکزی که متکی به اصول و شریعت شیعه است و این اصول توام شده است با تقابل قومی با اهل سنت مناطق یاد شده در بالا، عملا آن ظرفیت خطرناکی را در سالهای اخیر موجب شده که می تواند نقشه های امریکا و اسرائیل را برای موزائیکی کردن ایران ممکن سازد. به همین دلیل است که از هم اکنون باید با صراحت اعلام کرد که در صورت تجزیه بخش هائی از خاک ایران، آن که سهم اصلی را دراین فاجعه برعهده داشته، حکومت جمهوری اسلامی و بویژه حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگر آنست.
یگانه آمار مستندی که از شمار اهل تسنن ایران دراختیار است، رقمی است که اخیرا در سایت دکتر مهدی خزعلی انتشار یافت. بموجب این رقم که اگر به واقعیت نزدیک نبود، بخشی از پرونده اتهامی وی می شد، از 6 میلیارد جمعیت جهان نزدیک 120 میلیون شیعه هستند و بالغ بر میلیارد سنی. شمار سنی های ایران بیش از 10میلیون است. آنها باقی ماندگان مسلمانان ایران هستند که پیش از رواج تشیع در زمان صفویه در ایران می زیسته اند.

 

راه توده 327    17 مرداد ماه 1390

بازگشت