راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تایلند
پس از انتخابات

آذرفریتاش
با استفاده از تفسیرهای اومانیته،
ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه

 

"یانگ لوک شیناواترا" خواهر44 ساله "تاکسین شینا تراوا" نخست وزیر پیشین تایلند که در تبعید به سر میبرد در روز جمعه گذشته بارای اکثریت نمایندگان مجلس نخست وزیر تایلند شد . او اولین زن تایلندی است که به این مقام دست یافته است. وی در ائتلاف با حزب "قدرت مردم" و پنچ حزب کوچک محلی 296 کرسی از 500 کرسی مجلس را از آن خود کرد. انتخابات در تایلند زیر فشار تظاهرات مردم که 90 کشته و1900 زخمی داشت برگزار شد. این تظاهرات علیه کودتائی بود که ارتش با حمایت دربار شاهنشاهی انجام داده و نخست وزیر تایلند یعنی برادر خانم "یانگ لوک شیناواترا" را از کشور تبعید کرد. تظاهرات خیابانی می رفت تا نظام سلطنتی را در تایلند سرنگون ساخته و جنبش را وارد مراحل بالاتری کند که هم دربار و هم ارتش عقب نشینی را برای جلوگیری از تعمیق جنبش ترجیح دادند. خانم "یانگ لوک شیناواترا" محصول این عقب نشینی است. محصولی که بعید به نظر می رسد بتواند به خواست مردم برای تحولات اساسی در تایلند پاسخ بدهد.
با این پیروزی یانگ لوک و دولت اینده در مقابل چالش بزرگی قراردارند .کشوری که 5 سال درگیر اختلاف سیاسی و بی ثباتی اقتصادی بوده است و بطور اساسی به دو تفکر تقسیم شده است و تضادهای طبقاتی نفرت عمومی را بین نخبگان (ارتش ومقامات عالیرتبه دولتی و قضات ) از یکسو و کارگران و دهقانان مزدبگیر که اکثرا جمعیت کشور از شمال و شمال غربی کشور را شامل می شود از سوی دیگر در بر می گیرد.
نخست وزیر تازه تایلند برای خروج از بحران قصد دارد با شعار اشتی ملی کابینه ائتلافی جدید خود را به مجلس معرفی کند و از افزایش تضادهای جامعه بکاهد. حال این سئوال مطرح است که چگونه می توان تضاد عمیق اجتماعی که عامل اصلی بحران سیاسی و اقتصادی در پنج سال گذشته است را حل کرد؟ آیا اشتی ملی ممکن است؟
متاثر از همین بحران است که حتی پس از پیروزی خانم "یانگ لوک" مردم روز جمعه در برابر مجلس تجمع کردند و از او تقاضای فوری دستگیری مسئولان کشتار بهار 2010 را خواستند . خواستی که هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
در روزهای اینده قبل از هر چیز نخست وزیر باید ترکیب کابینه جدید خود را مشخص کند و به مجلس ببرد. او روز جمعه اعلام کرد که اولین قدم دولت کاهش هزینه های سرسام زندگی مردم است. یکی از قول هائی که در طی انتخابات به مردم و جنبش سرخ پوشان داده بود. او اضافه کرد که دستمزد کارگران و زحمتکشان را تا 40در صد افزایش خواهد داد . ایا با بحران اقتصادی و سیاسی کشور و بحران جهانی این امکان وعده قابل تحقق است؟
در کشوری که اقتصادی آن وابسته به توریسم است.
تحقق چنین وعده ای به تحولاتی نیازمند است که گریبانگیر خاندان سلطنتی تایلند نیز خواهد شد. آیا دربار سلطنتی دست روی دست خواهد گذاشت؟

 

راه توده 327    17 مرداد ماه 1390

بازگشت