راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

شعار مردم در راهپیمائی های اعتراضی اسرائیل
اسرائیل باید بداند
جهان بسرعت
درحال تغییر است!
سایت «حزب کمونیست اسرائیل» -
 ترجمه از آلمانی "ترجمه عسگر داوودی"

 

 

در تظاهراتی که از سوی «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» در تلآویو پایتخت اسرائیل سازماندهی شده بود، هزاران تن از اعضاء سازمان های چپ، کمونیست، سوسیالیست، دموکرات و دموکرات یهودی شرکت کردند.

این تظاهرات غروب روز شنبه چهارم ژوئن با شعار «ضرورت شناسائی کشور فلسطین در محدوده مرز های سال 1967 »از میدان اسحاق رابین شروع شد. شخصیت های چون باراک الجبهاون از «جبهه دموکراتیک»، اعضاء کنست، دبیر اول حزب کمونیست اسرائیل، دکتر محمد هانین آگباره، دکتر هانا از سازمان «م.پ»، دبیر جبهه دموکراتیک ایمن«نافا»، رئیس و اعضاء جنبش عربی برای تغییر اعضاء جریان «گلانو ایلان»، اعضاء و مسئولین جنبش صلح اسرائیل شرکت داشتند. اقشار مختلف مردم از جمله دهقانان، رانندگان تاکسی، دانشجویان، کارگران و کارمندان و سازمان های مختلف جوانان پس از یک ساعت و نیم راهپیمائی در محوطه بیرونی موزه تل آویو گرد آمدند تا با انجام سخنرانی ها، اجرای نمایشنامه و موسیقی انقلابی اعتراضات عمیق خود را به مقامات مسئولین اسرائیل اعلام کنند.

در این تظاهرات اعتراضی از جمله شهردار ناصریه بعنوان رئیس کمیته ملی سران مقامات عرب محلی، در سخنرانی خود تاکید کرد که اسرائیل باید بداند که جهان به شدت در حال تغییر است و ادامه سیاست ستیز با فلسطینی ها هزینه سنگینی  را به هر دو طرف درگیری تحمیل خواهد کرد. همچنین «توماس سلیمان» سردبیر روزنامه «فدراسیون» بر شناسائی محدوده مرزهای سال 1967 تاکید کرده و شناسائی بیت المقدس شرقی را بعنوان پایتخت فلسطین لازم شمرد. او گفت: ادامه شهرک سازی در مناطق همجوار فلسطینی نشین امری اشتباه از طرف دولت نتانیاهو است، این شهرک ها به مثابه مناطق سرطانی برای همه ساکنان منطقه و کشور به امری دردسر ساز تبدیل شده و خواهد شد. ما اطمینان داریم که روزی فراخواهد رسید که پرچم فلسطین در سفارت فلسطین در شهر تلاویو به اهتزاز در خواهد آمد. سردبیر روزنامه «فدراسیون» همچنین به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود تاکید کرد. تظاهر کنندگان علیه سیاست نئولیبرالیستی دولت نتایاهو در امر خصوصی سازی، گرانی بنزین، بالا بودن هزینه های درمان وآموزش وامکانات عمومی، افزایش میزان مالیات و هزینه های زندگی شعار دادند. معترضین در حین راهپیمائی و یا از بالای بالکن ها و پشت بام ها با کوبیدن بر قابلمه و ماهی تابه و دیگر وسائل آشپزخانه بر بالا بودن هزینه های زندگی و گرانی روز افزون اعتراض کردند.

رانندگان تاکسی به دلیل افزایش قیمت بنزین شدیدا معتزض بوده و به عدم امنیت شغلی و دستبرد ها از رانندگان تاکسی معترضند. در عرض یک ماه دوازده راننده تاکسی مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفته و به زور صندوق کرایه های دریافتی آنها ربوده شده و تعدادی نیز در این رابطه مجروح شده اند. نماینده سندیکای راننده گان تاکسی  در مصاحبه ای گفت که هزینه پرداخت ما از پول بنزین از میزان 15 در صد به 40 در صد رسیده است و این باعث نارضایتی مسافران و کسر در آمد رانندگان تاکسی شده است.

همچنین در روزهای اخیر500 تن از کارگران و کارمندان شرکت فراورده های نفتی «زونول و دلکه» تظاهراتی در اعتراض به اعلام عدم حمایت مالی دولت از بخشی از مالیات بنزین که اخیرا توسط وزیر دارائی اسرائیل اعلام شده اعتراض کردند. آنها بر این باورند که این امر باعث اخراج جمعی انبوه از کارگران شاغل در این شرکت خواهد شد.

در سخنرانی ها و در قطعنامه پایانی تظاهرات به ضرورت شناسائی کشور فلسطین در محدوده سال 1967 و شرق بیت المقدس به عنوان پایتخت آن کشور چندین بار تاکید شد.

 

 

 

                                راه توده  330        7  شهریور ماه  1390

 

بازگشت