راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پلنوم وسیع
احزاب کمونیست
اتحاد شوروی سابق
بهروز بکتاشی

 

 

پلنوم نوبتی شورای اتحاد احزاب کمونیست- احزاب کمونیست اتحاد شوروی- به ریاست گ.آ.زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه برگزار شد. در این پلنوم که در روسیه برگزار شد، نمایندگانی از تمامی جمهوری های سابق اتحادشوروی شرکت کردند. دستور پلنوم «پیرامون وضعیت بین المللی و وظایف اتحاد احزاب کمونیست- احزاب کمونیست اتحاد شوروی در شرایط کنونی» و«مسائل سازمانی» قرار داشت.
در نخستین جلسه پلنوم "یو.و.مونتیان" به نمایندگی از حزب کمونیست مولداوی گفت:
دو سال از بقدرت رسیدن آلیانس "راست رادیکال" درکشور و تلاش برای حل شدن دراتحادیه اروپا گذشت. در کشور بطور فعال پروسه خصوصی سازی پیش برده میشود.هم اکنون در نظر دارند که راه آهن و بانک پس انداز را به معرض فروش بگذارند. دوباره مولداوی درزیر پاشنه بدهی صندوق بین المللی پول قراردارد. زمانیکه کمونیستها در دهه 90 بقدرت رسیدند، بدهی جمهوری به صندوق بین المللی پول نزدیک به 70 درصد از درآمد ناخالص ملی بود. کمونیستها درطی چند سال موفق شدند این رقم را به 13 درصد برسانند. اما بمحض اینکه آلیانس "راست رادیکال" به قدرت رسید، طی 5- 4 ماه این رقم را تا 40 درصد افزایش دادند. هم اکنون این رقم بیش از 50 درصد است و تا پایان سال 2011 این رقم تا 70 درصد خواهد رسید. کانالهای تلویزیونی در مولداوی توسط رومانی تامین مالی میشوند. حکومت برای جلوگیری از فعالیت کمونیستها به هر بهانه ای متوصل می شود. اخیرا کمیسیون ویژه «جنایات رژیم شوروی» را تشکیل داده است و از روسیه 28 میلیارد دلار بابت «اشغال شوروی» طلب کرده است. البته، در کشور نفوذ حزب کمونیست بویژه در بین جوانان در حال افزایش است و این همان نکته ایست که حکومت را به هراس انداخته است. واحدهای حزبی بطور مستمر افزایش می یابد. سن متوسط اعضای حزب 39 سال است. نزدیک به نیمی از افرادی که اخیرا به عضویت حزب در آمده اند از 18 تا 30 سال سن دارند. اول ماه مه سال گذشته در تظاهرات در «کیشینیف» نزدیک به 25 هزار تن شرکت داشتند. امسال در65 هزار عضو حزب حضور داشتند. تمامی این نشانه ها موجب امید و دلگرمی برای بازگشت کمونیستها به قدرت در جمهوری مولداوی است.
"ش.آوالیانی" نماینده حزب کمونیست گرجستان بطور منفی وضعیت کنونی در گرجستان را ارزیابی کرد. وی گفت که کشور در زیر چکمه آمریکا قراردارد، اقتصاد تخریب شده است و مردم در فقر بسر می برند. زندگی در گرجستان بسیار دشوار است و کمونیست بودن دشوارتر از آن. حزب کمونیست گرجستان فعالیت در شرایط دشوار را ادامه میدهد، روزنامه خود را منتشر میکند و سازماندهی خود را تقویت میکند.
"گ.ک.کریچکف" به نمایندگی از حزب کمونیست اوکرائین گفت:
«رژیم یوشنکوها بدون یوشنکو» ادامه دارد. همانند سابق سیاست داخلی و خارجی توسط
صندوق بین المللی پول به اوکرائین دیکته می شود. رهبران کشور برای حل شدن در اقتصاد اتحاد اروپا و نه با روسیه تلاش می کنند. غرب دو شرط را دیکته میکند: نابودی آخرین باقی مانده های اقتصاد سوسیالیستی و جلوگیری از پیوستن خلق های اسلاو به یک دولت متحد.
درحزب فاصله زیادی بین نسل گذشته و جوانان وجودارد. آن جوانی که بسوی حزب می آید
دارای آمادگی ضعیف تئوریک است. این نکته را کمونیست های اوکرائین درک می کنند ودرجهت حل آن تلاش خواهند کرد. امروز رادیکالیزه کردن کار حزبی ضروری است.
"گ.ب.آتامانف" ازحزب کمونیست بلاروس گفت: حزب ما خط مشی سیاسی و اقتصادی دولت "لوکاشنکو" را تائید می کند. هم اکنون غرب فشار زیادی را بر مردم بلاروس وارد میکند، اما بلاروس همانند یک قلعه مستحکم در برابر این فشار ایستادگی میکند. در دسامبر کنگره حزب برگزار و اصلاح برنامه حزب صورت خواهد گرفت.
 

 

 

 

                                راه توده  315        26 اردیبهشت ماه  1390

 

بازگشت