راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حضور پرشتاب
اتحاد چپ
در فرانسه وپرتقال
آذر فریتاش

 

 

حزب کمونیست فرانسه، درهفته گذشته چندین اطلاعیه صادر کرد که در آنها ضمن ابراز نگرانی از بالا گرفتن جنگ در افریقا و بویژه شاخ افریقا، دخالت نظامی فرانسه در امور داخلی کشورهای دیگر را محکوم کرد. این اطلاعیه ها در روزنامه "اومانیته" ارگان حزب کمونیست فرانسه منتشر شد. این حزب دخالت نظامی فرانسه در ساحل عاج را نیز محکوم کرد.

اعلام این مواضع از آن نظر اهمیت دارد که انتخابات محلی فرانسه با رشد آراء چپ و بویژه حزب کمونیست فرانسه پایان یافت و همه احزاب خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه آماده می کند. انتخاباتی که کاندیدای چپ فرانسه برای شرکت در آن قطعی به نظر می رسد. "پیر لوران" دبیرکل حزب کمونیست فرانسه جمعه گذشته در یک جلسه حزبی، رسما حمایت حزب کمونست فرانسه را از "ژان لوک ملانشون" بعنوان کاندیدای اتحاد چپ برای انتخابات ریاست جمهوری 2012 حمایت کرد.

همزمان با تحولات چپ در فرانسه، در پرتقال نیز اتحاد چپ به پیروزی بزرگی دست یافت و اکنون قطعی است که دولت پرتقال باید صحنه را ترک کند و هر دولتی که جانشین او شود، چاره ای جز در نظر گرفتن پیشنهادات چپ پرتقال را نخواهد داشت.

 

 

 

             راه توده 310     22 فروردین ماه 1390

 

بازگشت