راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تجلیل صندوق جهانی
از بن علی تونسی
و احمدی نژاد

 

همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که به خواست صندوق بین‌المللی پول به ایران تحمیل شده است، خبرگزاری فارس از قول این صندوق اعلام کرد که گویا ایران 18مین قدرت اقتصادی جهان است. به نوشته فارس " صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران با تولید ناخالص داخلی 867 میلیارد دلاری در سال 2011 موقعیت خود بعنوان هجدهمین قدرت اقتصادی جهان در این سال را حفظ کند."
بنا به ادعای فارس "صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را 830 میلیارد دلار اعلام کرده است که بدین ترتیب این کشور در میان 183 کشور جایگاه هجدهم را از این نظر به خود اختصاص داده است.
تایوان با تولید ناخالص داخلی 810 میلیارد دلاری یک پله پایین تر از ایران در جایگاه نوزدهم و لهستان با 717 میلیارد دلار در جایگاه بیستم قرار گرفته اند.
کشور صنعتی و اروپایی هلند نیز با تولید ناخالص داخلی 676 میلیارد دلاری سه پله پایین تر از ایران در جایگاه بیست و یکم قرار گرفته است. پس از این کشور آرژانتین رتبه 22 و کشور نفتی عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 619 میلیارد دلاری 5 پله پایین تر از ایران در رتبه 23 قرار گرفته است. در حالی عربستان از نظر قدرت اقتصادی در رتبه 23 جهان قرار دارد که این کشور در جمع کشورهای گروه 20 پذیرفته شده است."
البته آمارها و تفسیری که خبرگزاری فارس از گزارش صندوق بین‌المللی پول می کند مشابه همان آمارهایی است که دولت احمدی نژاد ارائه می دهد. روشن است که صندوق بین‌المللی پول نمی تواند چنین ادعای مضحکی را مطرح کرده باشد که قدرت اقتصادی ایران که متکی به فروش نفت است از هلند یا لهستان بالاتر است. اما آنچه در این میان جالب توجه است نان قرض دادن صندوق پول به دولت هایی است که سیاست های آن را مطیعانه اجرا می کنند. سال گذشته نیز صندوق پول دولت "بن‌علی" در تونس را "الگوی موفق" اجرای سیاست های این صندوق و قهرمان اقتصادی معرفی کرده بود. مدت کوتاهی نگذشت که در تونس کار به فریاد اعتراض و حتی خودسوزی کشیده شد. اکنون نیز صندوق بین‌المللی پول گزارش هایی را به سود دولت احمدی نژاد اعلام می کند آن هم در شرایطی که مردم ایران با تمام گوشت و پوست و استخوان خود پیامدهای سیاست های این دولت، فساد گسترده، رواج رشوه خواری و باجگیری را احساس می کنند.

راه توده 305 2 اسفند ماه
 

بازگشت