راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعتصابات کارگری تونس
باید در مسیر انقلاب قرار گیرد
یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

 

تونس سندیکای متحده نیرومندی دارد بنام UGTT( L,Union Generale Tunisienne du Travail) که در سال 1946 بنیاد نهاده شد و امروز نیم میلیون عضو دارد. اتحادیه ای که زین العابدین بن علی، دست کم بخش هائی از آن را کنترل می کرد. اعضای آن مجبور بودند، مانند احزاب اقلیت دولتی، قبل از انتخابات پارلمان، با امضاء خود حمایت خود را از افرادی که بن علی نامزد انتخابات می کرد، نشان دهند. با وجود این، بن علی نتوانست به پشتیبانی اتحادیه متحده کاملا اعتماد داشته باشد. به همین دلیل هم پلیس سیاسی وی همیشه به آن بد گمان بود.
در گیر و دار اعتراضات ماه های دسامبر و ژانویه، اعضای اتحادیه شتابان ایفای نقشی با اهمیت را بر عهده گرفتند. در ماه دسامبر، پس از آن که چند صد تن از وکلای دادگستری، در تظاهراتی، بشدت مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، دامنه اعتراض چنان گسترش یافت که تقریبا تمام وکلای دعاوی تونس را در بر گرفت. در 6 ژانویه 95 در صد از مجموع 8 هزار وکیل دعاوی شاغل در تونس به معترضان پیوستند. آموزگاران و کارمندان بخش پزشگی نیز دست به اعتصاب زدند. در نتیجه اعتصاباتی که در آغاز طغیانی علیه فقر بود در پی تلاش اتحادیه ها چنان گسترش یافت که نخبگان تحصیل کرده نیز به حمایت از آن برخاستند .
با این همه بسیاری از کارگران فراموش نکرده اند که UGTT در زمان بن علی همیشه با همه توان خود برای به کرسی نشاندن علائق کارگران به میدان نیامده است، بطوری که در سالهای گذشه افزایش هزینه زندگی به مراتب از میزان افزایش دستمرد ها بیشتر بود .
از این رو بدنه اتحادیه از پائین فشار زیادی به رهبری وارد می آورد که نبردی قاطعانه و با اراده ملموس در پیش گیرد. از این رو در حال حاضر تونس شاهد موج بی سابقه ای از اعتصابات و اشغال کارگاه ها و کارخانه هاست. حتی برای برخی از کنشگران اتحادیه همیشه روشن نیست که رهبری مبارزات کارگری در دست کیست. حتی این سوءظن هم وجود دارد که در کنار اعتراضات به حق و سازمان یافته اتحادیه، در پس برخی از اعتراضات احتمالا هواداران بن علی و حزب منحله دولتی سابق سر رشته را در دست داشته باشد. بسیاری حدس می زنند که هدف این "اعتراضات خود جوش" آنست که اوضاع تونس متزلزل و متشنج نگاه داشته شود تا این تصور در اذهان پدید آید که فقط رژیم سابق است که می تواند دوباره آرامش را به جامعه باز گرداند. در نتیجه در خود اتحادیه مباحثات فراوانی برای اتخاذ یک خط مشی درست در جریان است که هم اتحادیه را از مناسبات پیشین بکلی جدا سازد وهم برای حفظ علائق کارگران و به کرسی نشاندن خواست های آنان شیوه ای در پیش گرفته شود که برای کارگران اقناع کننده و پذیرفتنی باشد.
این تفکر سبب شد که روز اول فوریه نخستین انشعاب در اتحادیه پدید آید و سازمانی به نام »Confédération générale des travailleurs tunisiens«تحت رهبری حبیب Guiza یکی از اعضای سایق رهبری UGTT بوجود آید.

راه توده 305 2 اسفند ماه
 

بازگشت