راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حکومت ضد انقلاب
با شعار
دفاع از انقلاب!
هدایت احمدی

 

می گویند كل كلمات جهان- در علوم اجتماعی- 1000 كلمه بیشتر نیست. ظاهرا پیر لوران این را می داند زیرا با چند كلمه درمصاحبه که از ایشان منتشر کرده اید كلی حرف های اساسی فرانسه و دنیای كنونی را گفته است . بی دلیل نیست كه رهبری حزب پر قدرت و آبدیده فرانسه را بدست گرفته است.
ضمن تشكر ویژه از راه توده به دلیل ترجمه و تهیه این مصاحبه، از طرف ما توده ای های داخل، در صورت امكان انتخاب ایشان به رهبری حزب كمونیست فرانسه و نیز انتخاب ایشان به عنوان دبیر كل حزب چپ اروپا را به وی تبریک بگوئید. به ایشان و حزب كمونیست فرانسه ابلاغ نمائید بسیارممنون می شویم.

احمدی نژاد همان لوپن
دبیرکل حزب کمونیست فرانسه در مصاحبه خود و در پاسخ به این سئوال
- چرا شما از "جبهه ملی" و رهبر آن " لوپن" انتقاد می‌کنید؟
می گوید: ما با نظرات او در باره مسلمانان در فرانسه موافق نیستیم. یک اظهار نظر او در شرایط کنونی که بحران اقتصادی همه جا سایه افکنده، فورا در رسانه‌ها بازتاب وسیع می‌یابد تبدیل به یک موضوع جدی می‌شود. تاریخ به ما آموخته که در شرایط استثنایی در دوره بحران سیستم سرمایه داری همیشه جایی برای احزاب "پوپولیسم" خالی می‌شود که این خیلی خطر ناک است. بنا براین، همه باید در این مورد فکر کنند. ما نباید در این شرایط بحرانی با آتش بازی کنیم. در این شرایط بحرانی و سخت که مردم امید زندگی را از دست می‌دهند. مردمی که نمی دانند به چه کس پناه بیاورند و چگونه از این بحران رهایی یابند.

فراز فوق را مثل اینكه پیرلوران برای ایران و جمهوری اسلامی ایران گفته نه برای فرانسه و فرانسوی ها. اگرجای لوپن، احمدی نژاد و به جای فرانسه، ایران را قرار دهیم؛ مثل اینست که یك توده ای مانند زنده یاد كیانوری برای ایران سخن گفته است.

لوران می گوید وقتی مردم در شرایط بحرانی- نا امیدی، بیكاری، فقر و...- قرار می گیرند حتما به لوپن ها( احمدی نژاد ها) پناه می برند و یا این خطر وجود دارد. این همان فاجعه ایست در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اتفاق افتاد و مردم نا امید از اصلاحات اساسی اقتصادی به نفع توده های مردم در دوران خاتمی، فریب وعده ها و عوامفریبی های احمدی نژاد را خوردند. همین بازی را احمدی نژاد هنوز در ایران ادامه میدهد، گرچه دیگر حنای او هیچ رنگی در ایران ندارد و هدف او اکنون فریب مردم فقیر و عرب منطقه است.
طرح حذف یارانه ها و پیوستن به سازمان تجارت جهانی همان است که پیرلوران به آن اشاره کرده و خواهان مقاومت مردم اروپا در برابر آن شده است. خنده دار است که در داخل ایران و بنام انقلاب، عده ای از فرماندهان سپاه و نمایندگان راستگرای مجلس هشتم و حتی تعدادی از روحانیون از این طرح که جنبش انقلابی جهانی در برابر آن صف آرائی کرده دفاع می کنند!

راه توده 10. 01. 2011

بازگشت