راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان
جریان یافتن خون تازه
در حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی
 

هفته نامه«عصر ما» از مراسم سنتی سالگرد دو قربانی کمونیست عضو «حزب کمونیست آلمان»، گزارشی منتشر کرده است که کوتاه شده آن را در زیر می خوانید:

مراسم سالگرد «روزا لوکزامبورگ» مطابق رسم همه ساله درروزهای جمعه، شنبه و یکشنبه (هفتم، هشتم و نهم) ژانویه در برلین برگزار شد. نقطه عطف مراسم امسال سخنرانی خانم«گرینه لُچ» دبیر اول «حزب چپ المان» بود که با استقبال شدید شرکت کنندگان کنفرانس مواجه شد. روزنامه «تاگس تسایتونگ» که به محافل حزب سبزهای آلمان نزدیک است، شمار شرکت کنندگان در سالن کنفرانس را 2 هزارو دویست تن گزارش کرد. این روزنامه همچنین متذکر شد که در سن شرکت کنندگان کنفرانس تغییراتی به سمت گرایش بیشتر به نسل جوان مشاهده می شود. این روزنامه همچنین نوشت که علایمی از زمینه پیدایش همکاری دو حزب«کمونیست آلمان» و «حزب چپ آلمان» قابل مشاهده است. در غروب روز دوم برگزاری کنفرانس «مراسم گردهمائی با یاد لنین ـ روزالوکزامبورگ ـ کارل لیبکنشت» نیز به ابتکار «حزب کمونیست آلمان» با شکوه تمام برگزارشد. همچنین روز یکشنبه نهم ژانویه 10هزارتن از چپ های آلمان با نٍثار تاج گل و اعلام یک دقیقه سکوت یاد دو قربانی عضو رهبری «حزب کمونیست آلمان» (روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت) را درپانزدهم ژانویه سال 1991 گرامی داشتند. در این مراسم که اعضاء احزاب و سازمان های «حزب چپ»، «حزب کمونیست آلمان»، «سازمان عقاب ها»، «جوانان ضد فاشسیت آلمان»، طرفداران «حنبش صلح»، دانشجویان و جوانان هوادار احزاب چپ، اعضاء «سازمان سوسیالیستی کارگران جوان» و نمایندگان نیروهای سیاسی چپ مقیم آلمان با حمل تصاویر «کارل مارکس» و پرچم سرخ، طی پیمودن مسیری نسبتا طولانی خود را به آرامگاه این دو قربانی جنبش کمونیستی آلمان رساندند. حضور نمایندگان نیروهای چپ از جمهوری چک و دانمارک در رسانه های خبری آلمان چشمگیر گزارش شد.

راه توده 27.10.1389

بازگشت