راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کاهش
ارزش پول ملی
به چه معناست؟

بهرام نگاه

 

کاهش یا افزایش ارزش پول یک کشور محدودیت دارد. نمیتوان از حد معینی به کاهش یا افزایش ارزش پول به صورت مصنوعی اقدام کرد. زیرا ممکن است به ضد سیاستی که مد نظز بوده منجر شود.

کاهش ارزش بول ملی نسبت به دلار برای کشورهایی که تولید و صادرات  صنعتی دارند، قدرت رقابت در بازار حهانی را افزایش میدهد. مثل چین. این کاهش ارزش محدودیتی هم دارد و از حد معینی نمیتوانذ بیشتر باشد. بظور مثال در خرید و واردات مواد خام و انرژی یا برخی کالاهای صنعتی. ضمنا کاهش ارزش پول یک کشور کل دارایی و ثروت یک کشور را ارزان تر میکند و اگر سیاست های اقتصادی خاصی برای کاهش یا سخت کردن فروش صنایع کشور به خارجیان اتخاذ نشود، میتواند مالکیت امکانات تولیدی و ملی کشور را به خارجی منتقل کند. آمریکا نیز بارها به اقدام به کاهش ارزش دلار کرده است. وقتی کاهش از حد معینی بیشتر شود، دارندگان دلار در جهان اقدام به خرید موسسات آمریکایی کرده و ترجیح میدهند دلار در دست خود را به کالا یا طلا تبدیل کنند. این تهدید بارها سبب جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش دلار توسط دولت آمریکا شده است.

درکشورهایی که تولیدی نیستند و عملا چیز زیادی برای صادرات ندارند، کاهش ارزش پول سبب  ارزانی نیروی کار برای بهره برداری سرمایه خارجی گردیده  و کل مایملک کشور مذکور را ارزان کرده وامکان فروش ارزان آن به سرمایه گذار خارجی را فراهم می کند. بطور نمونه در تونس بسیاری از زمین های کشاورزی و مستغلات، بصورت ارزان به مالکیت سرمایه خارجی (در شراکت با سرمایه داخلی) در آمده است. دراین صورت، حتی اگر امکان صادراتی هم بوجود آید، انباشت سرمایه در کشور مورد نظر انجام نمی گیرد. بطور مثال صادرات میوه و بخصوس موز در کشورهای امریکای لاتین عملا هیچ چیز نصیب کارگر کشاورزی و یا کشاورزان کم بضاعت این کشورها نمی کند.    

 

 

 

                        راه توده  303    11 بهمن ماه 1389

 

بازگشت