راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه با یک نویسنده تونسی که از زندان آزاد شد
اعتراف گیری
در زندان های
رژیم بن علی در تونس

آذر فریتاش

 

"توفیق بن بریک" از نویسندگاه و روزنامه نگار زندانی در حکومت بن علی در تونس بود. او بعد از آزادی از زندان با  نشریه اومانیته و شبکه تلویزیونی الجزیره مصاحبه ای  انجام داد که خلاصه ای تلفیق شده از هر دو مصاحبه را می خوانید:

 

افرادی با من در زندان بودند که اکثرا بی سواد بودند. زندانیانی با جرائم جنایی و یا جرم های عادی. من در زندان از هر امکانی محروم بودم. حتی دسترسی به کاغذ و قلم و کتاب  هم نداشتم. از شنیدن اخبار خارجی محروم بود و حق ملاقات نیز از من سلب شده بود. بعد از مدتی در زندان خیلی از زندانیان مرا به چشم دوست خودشان میدیدند و دوستان من بودند. تمام این زندانیان می توانند زندگی مرا برای شما نقل کنند. در زندان بن علی شما هیچ حقوقی نداشتید و بشدت زیر فشار زندانبانان بودید. خانواده و زن و بچه شما و دوستانتان را حتی زیر فشار قرار می دادند و دوستانتان را زندانی می کردند، تا شما از اعتقادات سیاسی خودتان دست بکشید. من به قلم و کلمه اعتقاد دارم زیرا آنها می توانند انفجار ایجاد کنند. وقتی در بازداشت بودم، بعد از 19 روز به من گفتند وقتی به دادگاه میروی بگو که من به این دادگاه معتقد هستم و این دادگاه قانونی است تا آزاد شوی. من در دادگاه آنجه را از من خواستند قبول نکردم و گفتم این دادگاه و دولت قانونی نیستند و به همین دلیل محکوم شدم. در دادگاه تجدید نظر ماموران اطلاعات برایم پیغام آوردند که اگر چیزی نگویی و ساکت بمانی آزاد می شوی. من گفتم که نمی توانم ساکت بمانم زیرا قادر به کنترل خود نیستم.

سرویس اطلاعاتی تونس برای مخالفان دولت بن علی هیچ حقی قائل نبود. البته من از چیزی ترسی نداشتم.

- شما خود را کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2014 کرده اید؟

بله. و امید وارم  در یک انتخابات آزاد برنده شوم. تونس میتواند یک زندگی نوینی را آغاز کند. من در گذشته در انتخابات سال 2004 در رقابت با بن علی سخت فعالیت داشتم ولی بیمار شدم و موفق نشدم مبارزه خود را ادامه دهم. در مجموع 25 سال در فعالیت سیاسی هستم.

- آیا در تونس جنگ داخلی می شود؟

خیر تونس کشوری نیست که مردم آن دست به جنگ داخلی بزنند. وقتی زندانی نشده بودم، بیش از 1000مقاله علیه رژیم بن علی نوشتم. تمام تلاش من در گذشته این بود که مردم تونس نسبت به حکومت بن علی آشنا کنم و چهره واقعی او را به مردم نشان بدهم. وقتی مردم چهره واقعی او شناختند و حقیقت روشن شد، انقلاب در کشور من شعله کشید.

دولت فرانسه نه تنها از بن علی، بلکه از عوامل رژیم او نیز حمایت کرد. دولت فرانسه فراموش کرده بود که دوران استعماری پایان یافته است. البته وقتی وقتی در زندان بود، نیروهای مترقی فرانسه برای آزادی من تلاش کردند  که اما این تلاش ارتبای با روابط حمایت آمیز دولت فرانسه با رژیم بن علی نداشت.

 

 

 

                        راه توده  303    11 بهمن ماه 1389

 

بازگشت