راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام
ویتنام به جمع10 کشور
درحال رشد سریع پیوست

ترجمه بهروز بکتاشی

 

بخشهائی از گزارش یازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام که از روز12 تا 19 ژانویه 2011 برگزار شد.

ساوتسکایا راسیا در باره این کنگره نوشت:

ویتنامی ها (کشوری که نام آن با جنگ طولانی مدت فرانسه و امریکا با آن گره خورده) بایستی افتخار کنند که ویتنام جزو 10 کشور  درحال رشد با  سریعترین سرعت 
هستند. (رشد اقتصاد طی پنج سال اخیر بطور متوسط 7 درصد). درآمد ناخالص ملی از سال 2001 تا سال 2010 حدود 3.2 بار افزایش یافته است. طی پنج سال بیش از 8 میلیون 
اشتغال بوجود آمد و بیکاری تا 4.5 درصد کاهش یافت.

هنوز در پایان دهه هشتاد، در ویتنام سیستم کوپنی وجود داشت. ویتنام با مسئله گرسنگی روبرو 
بود. سالانه بیش از 1.5 میلیون تن برنج وارد می شد. پس از آغاز سیاست نوسازی،
طی 20 سال ویتنام به یکی از صادرکنندگان عظیم برنج  (تا 6 میلیون تن برنج در 
سال) تبدل شد. بدیهی است که در کشور مشکلاتی تحت عنوان نقائص و ضعف ها وجوددارند. ولی 
مدتهاست که مشکلات فقر و گرسنگی وجود ندارند. علائم زندگی بهتر مبنی بر احداث 
بیمارستانها، مدارس، خانه های مسکونی جدید، فزونی موتور سیکلت ها، مغازه های انباشته 
از کالاها و بالا رفتن کیفیت لباس مردم مشاهده می شود.

بنا به معیارهای سازمان ملل متحد، 58 درصد جمعیت ویتنام در آغاز دهه 90 فقیر 
بودند، اما در سال 2005 این رقم تا 22 درصد و در سال 2010 تا 9.5 درصد کاهش یافت. از 
این جهت می توان از«معجزه اقتصاد ویتنام» سخن گفت. 

پایه استراتژی نوسازی عبارتست از تلفیق انعطاف پذیری اقتصاد و کنترل شدید سیاسی  آن
 از جانب حزب کمونیست ویتنام، با هدف تامین مکانیزم های بازار در جهت بهبود زندگی 
تمامی مردم و نه یک قشر از افراد جامعه. دولت انرژی، صنایع معادن، ترانسپورت که 
پایگاه اقتصادی ساختمان سوسیالیسم هستند را در اختیار دارد. بخش دولتی 52 درصد 
درآمد ناخالص ملی  و بخش غیر دولتی (خصوصی، مختلط،خارجی) 48 درصد در آمد ناخاص ملی را شامل میشوند. لازم به یادآوری است که بخش خصوصی نه از خصوصی سازی به شیوه روسیه، بلکه از پائین، یعنی از اقتصاد کوچک و متوسط سر چشمه می گیرد. در کوتاه ترین زمان بر بیسوادی غلبه گردید. هم اکنون سطح باسوادی 99.5 درصد است. 20 درصد از بودجه دولتی صرف تحصیلات می شود.

گردش داخلی کالاها تا حد 15 درصد افزایش یافت. این یعنی پول دست یابی مردم بیشتری به پول و یافتن قدرت خرید. پزشکی و تحصیلات از کیفیت بهتری برخوردار می گردند. جاده 
ها، مدارس و بیمارستان ها ساخته می شوند. درتصمیمات یازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام وظائف زیرین فرموله شد:

تامین رشد اقتصاد تا مرز 7.5 تا 7  درصد در سال، ارتقاء سطح در آمد ها برای هر نفر تا 
2000
 دلار(هم اکنون 1200 دلار است)، تغییر ساختار در آمد ناخالص ملی بطوری که تولیدات 
بخش کشاورزی 18-17 درصد، صنایع و ساختمان 42 تا 41 درصد و بخش خدمات 42 تا 41 در صد تا سال 2015. سهم بخش های عالی تکنیکی بایستی تا 35 درصد درآمد ناخاص ملی افزایش 
یابد. حداقل سرمایه گذاری در بخش اجتماعی بایستی 40 درصد از در آمد ناخالص ملی باشد 
و طول عمر متوسط زندگی تا 74 سال افزایش یابد.

 

 

 

                        راه توده  303    11 بهمن ماه 1389

 

بازگشت