راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پراکندگی نظری

در اجلاس احزاب کمونیست اروپا

«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان

ترجمه عسگر داوودی

 

 

به دعوت حزب کمونیست یونان، در اول و دوم ماه اکتبر در چارچوب پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل احزاب کمونیست و کارگری اروپا اجلاس جداگانه خود را برگزار کردند. موضوع این دیدار دو روزه «بررسی چشم انداز سوسیالیستی» بود.

 

خانم «الکا پاپاریگا» دبیر اول حزب کمونیست یونان  موضوع جلسات را با سخنرانی خود اینگونه تشریح کرد:

رفقای گرامی!

سوال این است که عکس العمل احزاب کمونیست و کارگری اروپا نسبت به بحران مالی موجود در کشورهای اروپائی چگونه سیاستی را می طلبد. همدردی و همکاری در چارچوب اعتراضات مردمی یا ایجاد روحیه مقاومت و تشدید مبارز طبقاتی و انقلابی؟

حزب ما مایل است  تا دو پیشنهاد را در این اجلاس به نظرخواهی دیگر رفقا بگذارد: «نه به جنگ تحمیلی امپریالیست ها» و «تشدید مبارزه طبقاتی در اروپا».

 

در رابطه با پیشنهاد های ارائه شده مذکور 30 نماینده از احزاب کمونیست و کارگری اروپا اظهار نظر کردند.

در مجموع هر دو نظریه در کنار هم به عنوان نیاز این مرحله از مبارزه مورد تائید شرکت کنندگان اجلاس قرار گرفت.

احزاب شرکت کننده از کشورهای سوسیالیستی سابق در شرق اروپا، معقتد بودند که در شرایط فعلی با سرکوب و غیردموکراتیزه کردن جامعه و سیاست در جوامع خود مواجه هستند.

احزاب کمونیستی که کشورهایشان مستقیما با بحران ارزی سرمایه داری درگیر است بر تشدید مبارزه و تائیر مستقیم کمونیست ها در جامعه تاکید می کنند.

احزاب کمونیست از کشورهای اسکاندیناوی، هلند، لوکزامبورگ و آلمان براین عقیده بودند که ادامه تحلیل وضعیت فعلی و مشاهده آینده بحران در اروپا ضروری است اما وجود بحران فعلی به تنهائی کافی نیست تا تغییرات سیاسی ـ اجتماعی عمیق مورد نظر حاصل شود. به همین دلیل نیز نیاز به مبارزه در کنار مردم و با حضور موثر در اعتراضات ضروری است. احزاب کمونیست فرانسه، اسپانیا، حزب ریفونداسیون کمونیستی ایتالیا، حزب کمونیست فنلاند در مقطع فعلی تمایلی به مبارزه برای ایجاد تحولات انقلابی نشان ندادند. تعدادی از احزاب مانند حزب کمونیست ایتالیا و فرانسه بویژه معتقد بودند که از اقدامات حاد باید دوری جست. تعدادی از احزاب کمونیست نیز به مبارزه در چهارچوب رفرمیستی «حزب چپ اروپا»  معتقد بودند.

عدم حضور نمایندگان تعدادی از احزاب نیز خود عملا یکی دیگر از عوامل پراکندگی نظرات را باعث شد.

با توجه به نظریات مختلف متاسفانه دستیابی به یک راه حل واحد عملی نشد.

«هانیس اشتر» دبیر اول سابق حزب کمونیست آلمان به عنوان نماینده این حزب در اجلاس حضور داشت. او در سخنرانی خود گفت: کمونیست ها باید به اتحاد عمل بین المللی خود بیفزایند. بحران مالی سرمایه داری ضرورت همکاری متقابل کمونیست ها را فراهم می کند. این بحران مالی بار دیگر حقانیت دستیابی به آلترناتیوی سوسیالیستی را ثابت می کند.

در حاشیه مذاکرات، برنامه همکاری دو حزب کمونیست آلمان و یونان برنامه ریزی شد. مطابق برنامه های پیش بینی شده 4 دیدار برای بررسی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی موجود در آلمان انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

                        راه توده  382     15 آبان ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت