راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اجلاس احزاب چپ چند کشور اروپائی
14 نوامبر
روز اعتصاب
در اروپا
آذر فریتاش

 

نمایندگان کمونیست مجلس ملی فرانسه و نمایندگان چپ  پارلمان‌های چندین کشور اروپایی در اجلاس "حزب چپ اروپا" که پیر لوران دبیر اول حزب کمونیست فرانسه رییس آن است گرد آمدند. در این جلسه که در مقر حزب کمونیست فرانسه در پاریس برگزار شد، تحولات اجتماعی و تاثیرات منفی برنامه های ریاضتی اقتصادی در اروپا بررسی شد. هدف از این اجلاس تبادل نظر و واکنش هماهنگ در سراسر اروپا علیه برنامه های تحمیلی "ترویکا" (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا وکمیسیون اروپا) در سطح اتحادیه اروپا بود.

نمایندگان حزب کمونیست فرانسه تاکید کردند که برگزاری چنین نشست هایی برای هماهنگ کردن مبارزه در سطح اروپا در جهت دفاع از قربانیان برنامه های کشورهای اتحادیه اروپا بیش از هر زمان ضروری است. دولت های محافظه کار و نئولیبرال اتحادیه اروپا با این توجیه که در نتیجه بحران بدهی ها، اتخاذ تدابیر ریاضتی "اجتناب ناپذیر" است می کوشند بحران را بر دوش توده های مردم و زحمتکشان بار کنند.

رهبر گروه چپ دمکراتیک و جمهوریخواه در مجلس ملی فرانسه تاکید کرد که پیمان بودجه که 25 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آن را تصویب کرده اند، شرایط بسیار دشواری را در آینده برای مردم این قاره بوجود خواهد آورد. "پاتریک لو هاریک" سردبیر روزنامه اومانیته و نماینده حزب کمونیست فرانسه در پارلمان اروپا نیز به نوبه خود در این اجلاس گفت که "اتحادیه اروپا بی پروا واقتدار گر است. این فرار به جلو مقامات اتحادیه اروپا بی جهت نیست. این مقامات همه چیز را از دست داده اند. بحران عمیق تر شده است و به طور مداوم ادامه دارد و این باعث از دست رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاستمداران می شود. "پاتریک لو هاریک در ادامه سخنانش افزود، به همین دلیل اکنون قدرت تصمیم گیری را به کمیسون اروپا و دادگاه "عدالت " اروپائی منتقل کرده اند که این به معنای پایمال کردن دمکراسی در اتحادیه اروپاست. ما هم اکنون شاهدیم که نیروهای پیشرفت و تحول اجتماعی در یونان، در پرتقال، در جمهوری چک،  در بلژیک و دانمارک و فرانسه پیشگامان مبارزه علیه این برنامه ریاضتی میباشند. "لوهاریک دو محور اساسی را برای مقابله با برنامه های ریاضتی پیشنهاد کرد: اول اینکه تنطیم و تعیین بودجه باید به پارلمان هر کشور در اروپا  واگذار شود. دیگر اینکه در عملکرد بانک مرکزی اروپا و وظایف آن باید تجدید نظر صورت گیرد تا بانک مرکزی اروپا مستقیما با کشورهای مقروض در مورد مسئله بدهی‌ها ونرخ بهر رسیدگی کند.

"لوئیس فازندا" رهبر چپ پرتقال تاکید کرد که به باور او توازن نیروها در اتحادیه اروپا در حال تغیر است. مثلا در یونان  حزب چپ "سیریزا " توانست در انتخابات 27 در صد آرا را در برابر 29 در صد حزب راستگرای "دمکراسی  نوین" بدست آورد. این نشان می دهد که نیروهای چپ توانائی اتحاد گسترده ای را برای تغییرات رادیکال در جامعه و در خدمت مردم در سطح اروپا دارند.

در اجلاس روز شنبه اکثر نمایندگان تاکید کردند که "پیمان بودجه" اروپایی اساسا بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا  تنظیم شده و با حقوق بشر ودمکراسی مخالف است. در پایان اجلاس "فرانسیس ورتز" از حزب کمونیست فرانسه پیشنهادهای مختلفی را مطرح کرد تا مد نظر شرکت کنندگان قرار گیرد. از جمله:

جهت گیری مجدد بانک مرکزی اروپا و تغییر وظایف آن.

جلوگیری از خروج پول مالیاتی به "بهشت‌های مالیاتی"

تظاهرات و اقدامات مشترک نیروهای چپ برای خروج این نیروها از انزوایی که براثر فشار دولت‌ها به انها تحمیل شده است.

بسیج مردم که در گذشته دستاوردهای خود را نشان داده است.

 

در این جلسه "گابریل زیمر" یکی دیگر از رهبران چپ اروپایی بر مقابله با برنامه‌های تحمیلی دولت ها تاکید کرد و اهمیت اعتصاب عمومی مشترک 14 نوامبر برعلیه ریاضتهای اقتصادی هم زمان در یونان و قبرس و اسپانیا و پرتقال را یادآور شد. در این اجلاس چهارده کشور به نمایندگی صدها تن از نمایندگان احزاب کمونیست و چپ شرکت داشتند. از جمله شرکت کنندگان در اجلاس علاوه بر حزب کمونیست فرانسه می توان از نیروهای چپ المان، حزب سییزا یونان به رهبری "الکسیس تسیپراس"، جبهه چپ اسپانیا و بلوک چپ پرتقال به رهبری "مارسیا ماتیاس" نام برد.

 

 

 

 

                        راه توده  382     15 آبان ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت