راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دوره کوتاه
 روزنامه نگاری
روی "پالتاک"

 

از پیشنهاد راه توده برای راه اندازی یک دوره فشرده کلاس روزنامه نگاری استقبال شده است. شماری با ارسال پیام برای نشریه راه توده و شماری با نوشتن پیام روی فیسبوک راه توده این آمادگی خود را اعلام داشته اند.

اما، این اعلام آمادگی 50 در صد تشکیل چنین کلاسی در پالتاک است و هنوز باید 50 در صد دوم آن روشن شود.

1- این دوره، صرفا یک دوره حرفه ایست و هیچ ارتباطی به هیچ حزب و سازمان و بحث سیاسی ندارد و جای آن نیز در این کلاس نیست. بنابراین، کسانی که برای این کلاس ثبت نام می کنند باید این تعهد را بپذیرند و این که در صورت عدم رعایت آن نامشان از کلاس حذف می شود.

2- مدت زمان این کلاس با جمع بندی پیشنهادات دریافتی تعیین می شود. از یک ماه تا سه ماه و هر هفته یک یا دو جلسه و هر جلسه بمدت دو ساعت. موضوعات آموزشی بصورت فهرست دراختیار شرکت کنندگان کلاس قرار می گیرد تا در صورت تمایل یک مطالعه عمومی نیز خود انجام داده و سپس در کلاس شرکت کنند.

3- کلاس بعد از ظهرها تشکیل می شود، مگر پیشنهادات دریافتی زمان دیگری را در نظر داشته باشد. ضمنا یکی از روزهای کلاس قطعا پنجشنبه خواهد بود.

4- بخشی از کار این دوره بصورت کار عملی خواهد بود و به همین دلیل یکی از دو جلسه هفتگی به این بخش اختصاص خواهد داشت. پنجشنبه و یا روز دیگر هفته.

5- برای طی این دوره هزینه ای را نیز داوطلبان باید تقبل کنند. یعنی هزینه دو جلسه در هفته. دراین زمینه ما منتظر پیشنهادات هستیم. اما آنچه مسلم است کلاس مجانی نخواهد بود و تصور می کنیم دراینصورت است که داوطلبان و شرکت کنندگان مسئله را جدی تر نیز تلقی خواهند کرد.

6- از میان داوطلبان، اگر کسانی باشند که خود بتوانند مدیریت کلاس را در پالتاک برعهده بگیرند بسیار خوشحال خواهیم شد. البته با در نظر گرفتن معیارهائی که در ارتباط مستقیم با این دوستان بررسی و همآهنگی خواهد شد. مدیر کلاس مسئول پالتاک است و همه امور اداره کلاس برعهده وی خواهد بود. آموزش دهنده – علی خدائی سردبیر راه توده- صرفا کار آموزش را برعهده خواهد داشت و اگر بنا بر دعوت از پیشکسوتانی بعنوان مهمان برای برخی جلسات نیز مطرح باشد، این کار توسط خود وی انجام خواهد شد.

7- شمار شرکت کنندگان در دوره، برای حفظ کیفیت و بویژه کار عملی و تمرینی محدود به 20 نفر خواهد بود.

8- داوطلبین، در خواست خود را همراه با ای میل و یا شماره تلفن تماس و یا آدرس فیسبوک خود، از طریق پیامیگر فیسبوک راه توده و یا پیامگیر نشریه ارسال دارند.

هر نوع پیشنهاد دیگری در جهت تسهیل کار و یا بهبود آن دارید لطفا ما را از طریق فیسبوک و یا نشریه درجریان قرار دهید.

 

 

 

 

                        راه توده  382     15 آبان ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت