راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رهبر حزب چپ یونان:
یونان را
یک مافیا
بدست گرفته

 

سخنرانی الکسیس تسیپراس رهبر حزب سیریزا یونان  در اجلاس پاریس در مرکز حزب کمونیست فرانسه که خبر و گزارش آن را در همین شماره راه توده می خوانید:

امروز شعار ما همبستگی است. یکی از مهمترین مسائل امروز اروپا تضعیف دمکراسی و استفاده از خشن ترین سیاستهای نئو لیبرالیستی است. برنامه ریاضتی اقتصادی که رهبران اروپا تصویب کردند ضربه بزرگی به دمکراسی و پایمال کردن تدریجی آن است که در نهایت به نابودی دمکراسی در اروپا می انجامد. این سیاست‌ها نه تنها راه حلی برای بحران در برندارد بلکه بحران را تشدید میکند. به همین دلیل شعار ما و مردم دمکرات اروپا همبستگی و مبارزه است. با در خواست کمک مالی دولت یونان برای سومین بار، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی و کمسیون اروپا بسته مالی دیگری به دولت یونان برای مقابه با بحران ارائه دادند. این سومین بار است که ترویکا سیاستهای شدید ریاضت اقتصادی را برمردم ما تحمیل می کند و از این طریق کشور ما را به یک تحت الحمایه اقتصادی تبدیل کرده است. سیاستهای که  با اندیشه اصلی ایجاد اروپای دمکرات و صلح جو در تضاد قرار دارد. این وضع در واقع نابودی دمکراسی و تشدید ایده‌های ناسیونالیستی و نئو نازی در اروپا و گسترش ایدئولوژی آن است که اروپا را به آینده‌ای بسیار خطرناک روبرو میکند. همه آنان که دمکراسی را در یونان نادیده میگیرند و پایمال میکنند مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. و به همچنین است همه مقاماتی که سیاستهای ریاضتی اقتصادی را به مردم تحمیل میکنند. این مسئله به بحران انسانی و اجتماعی واقعی در منطقه یورو خواهد انجامید. حزب چپ یونان آمادگی خود را برای برای مقابله ومبارزه با چنین سیاستی اعلام میکند.

در زمان انتخابات یونان در ماه ژوئن گذشته مردم ما بشدت تهدید شدند. ادعا می شد اگر سیریزا قدرت را بدست بگیرد شرکتهای بزرگ یونان را ترک میکنند. امروز ما شاهدیم که با وجود حضور همان مقامات در راس قدرت که این تهدید را کردند شرکتهای بزرگ چون" کو کا کولا" و"فی" کشور را ترک کردند. بدون کمترین اغراق باید گفت که امروز مافیایی کنترل و اداره کشور را برعهده دارد. این مافیا از پشتوانه مالی، اقتصادی و رسانه ای و بازار برخوردار است. ما درک میکنیم چرا دولت در حال تلاش است به اینکه مردم یونان را متقاعد کند که تنها راه حل اجرای سیاستهای  ریاضت اقتصادی است. اما ما روز به روز بیش از گذشته متقاعد می شویم که برنامه جایگرین برای مقابله با این سیاست ها وجود دارد.

 

 

 

 

                        راه توده  382     15 آبان ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت