راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس

بلاروس

زیر فشار امپریالیسم

تسلیم نخواهد شد

برگرفته از سایت  رگنوم روس- ترجمه آزاده اسفندیاری

 
 

الکساندر لوکاشنکو رییس جمهور بلاروس ، روز نهم اکتبر 2012 با خبرنگاران روزنامه  ایندیپندت  و رادیو تلویزیون بی بی سی انگلستان مصاحبه کرد .

لوکاشنکو در این مصاحبه به پرسش های خبرنگاران در باره مسایل جهانی، دمکراسی نوع غربی پاسخ داد. او یاد آوری کرد، تهاجمی که غرب در سال های اخیر برای سیاست های نو استعماری خود در پیش گرفته، معنی دیگری جز در اختیار گرفتن منابع و ثروت دیگر کشور ها ندارد . شعار آن ها گسترش "دمکراسی" در کشور های به زعم آن ها " غیر دمکراتیک " است .

سیاست تهاجمی حکومت های غربی در برخی از کشورها با لشگر کشی خشن نظامی توام بوده و حاصلی جز کشت و کشتار بی رحمانه و سبعانه در بر نداشته است .

در جمهوری های اتحاد شوروی سابق ، روش" دموکراتیک کردن " حکومت ها شکل دیگری داشت که منتج به نابودی میلیون ها انسان در اثر فقر و بیماری شده است . حمایت غربی ها از حکومت کودتا گران و الیگارش ها در روسیه و براه انداختن " انقلابات مخملی " در آن سرزمین سوخته با خود چه به بار آورده است؟  آیا مرگ و میرمیلیون ها کودک فاقد تامین اجتماعی و دولتی در روسیه و اوکرایین نتیجه همین سیاست های تحمیلی جهان غرب به برادران و خواهران اسلاو ما نبوده است . سیمای زندگی اجتماعی و اقتصادی در آسیای میانه و قفقاز نیز داغ ننگی است بر پیشانی طراحان و مجریان " دمکرات ها " ی غربی . واعظان "بهشت موعود " برای مردم بلاروس هم از این نسخه ها زیاد نوشته اند و به همه ترفند ها متوسل شده اند تا شهد شیرین "دمکراسی" مورد نظر خود را به کام مردم ما هم بریزند. ما خوشبختانه با اتکا به ملت خود توانسته ایم بر اساس معیار های ملی و انسانی خود عمل کنیم و توطئه آن ها را خنثی نماییم. سیاست گذاران غربی هیچ سند و مدرک محکمه پسند دال بر نقض حقوق بشر و رفتار غیر دمکرتیک حکومت بلاروس با مردم خود ندارند . ما بر اساس قانون اساسی و رعایت بند بند آن کشور خود را اداره می کنیم. در تمامی انتخابات بلاروس، نمایندگان اتحادیه اروپا وسازمان ملل حضور داشته اند و اگر تقلب و یا دست کاریی در انتخابات انجام می گرفت صد باره آن را در بوق و کرنا می زدند . گناه کبیره من و همکارانم در کشور خود داشتن سیاست مستقل و مطابق با منافع ملی است. آن ها بدون دلیل بلاروس را محاصره اقتصادی کرده اند و موانع بی شماری بر سر راه رشد تکنیکی و اقتصادی ما ایجاد کرده اند . من بار ها گفته و می گویم که دمکراسی مورد ادعای غربی ها در کشور ما نخواهد و نمی تواند شکل بگیرد . ما سیستم دمکراسی نوع خود را داریم و هم حکومت و هم مردم آن را تجربه مثبت و ارزشمندی می دانند .

حاکمان و مسولین اجرای سیاست غربی ها در مقابل این همه ناهنجاری هایی که به دست آنان تحت عنوان " دمکراسی " ، در آسیا ، آفریقا و اروپا ایجاد شده است چه جوابی دارند بدهند ؟

آمریکا و هم پیمانان آن با همه دستگاه های تبلیغی خود از مبارزه با تروریسم و تروریست ها دم می زنند ! . خود کرده را تدبیر نیست . آن ها خود گرد آورنده و پرورش دهنده القاعده و باند های مشابه آن در پهنه کشورهای مسلمان هستند . استفاده ابزاری از دین اسلام و قرار دادن ادیان در مقابل هم توسط چه حکومت هایی صورت گرفته و کام چه کسانی را شیرین کرده و می کند ؟

خوشبختانه مردم جهان با از این دست  سناریو ها آشنا شده اند و بر همگان روشن شده است که چه حکومت هایی باند های تروریستی را تحت عنوان " اسلامیست " و یا " احیای اسلام " آموزش می دهند و بعنوان پیش قراول سازمان نظامی ناتو با حکومت های مستقل تسویه حساب می کنند .

غربی ها بطور علنی به تشکیل اردوگاه های تروریستی و آموزش های نظامی به آن ها توسط خود اذعان می کنند . چه سند و مدرکی قابل استناد تر از این که علنا می گویند : " ما به مبارزین ضد حکومتی سوریه اسلحه و پول می دهیم " . همه نوع امکانات را در اختیار  آدم کشان حرفه ای قرار می دهند و به کشور سوریه می فرستند تا مردم بی دفاع را به بمب و گلوله ببندندد .

این  شیوه های " دمکراسی "  در بلا روس جایی نخواهد داشت .

بهار عربی که می رفت افق روشنی را در مقابل مردم آن کشورها قرار دهد با اعمال نفوذ و دخالت های آشکار به نفع کشورهای غربی تغیر مسیر داده شد و جمعیت ها و گروه هایی حاکم شدند که تامین کننده منافع اسراییل و هم پیمانان آن هستند .

 آن ها حکومت حسنی مبارک را که به مراتب دمکرات تر از عربستان سعودی بود جا به جا کردند . در بحرین مردم آزادی خواه را به خاک و خون می کشانند تا از حکومت مدافع غرب پشتیبانی کنند .

در نهایت حکومت آمریکا و اتحادیه اروپا نه در پی احیای حقوق بشر است و نه پی در دمکراتیک کردن حکومت ها ، بلکه مراد شان به انقیاد در آوردن ملت ها و ربودن منابع ملی آن ها است  . عربستان سعودی نمونه بارز دروغ بزرگ این مدعیان " دمکراسی " است .

 

 

 

                                         راه توده  379     24 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت