راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تظاهرات 50 میلیونی

در سراسر هندوستان

«عصرما» ارگان «حزب کمونیست آلمان»

ترجمه عسگر داوودی

 
 

بیستم سپتامبر گذشته بزرگترین تظاهرات تاریخ معاصر هند با حضور 50 میلیون تن از مردم زحمتکش این کشور در سراسرهند برگزار شد. این تظاهرات میلیونی که رسانه های خبری ج. اسلامی مخصوصا آنرا گزارش نکردند در بیش از نیمی از 28 شهر بزرگ هند زندگی روزمره را به دلیل سرازیر شدن مردم به خیابان ها از حالت عادی خارج کرد. هدف از تظاهرات اعتراض قاطع به سیاست های «خصوصی سازی نئولیبرالیستی» دولت به رهبری حزب کنگره بود. در این اعتراض عظیم نه فقط کارگران بلکه کارمندان ادارات و شرکت های خصوصی، رانندگان وسائل نقلیه و دیگر آحاد مردم شرکت داشتند. اعتصاب بیست و چهار ساعته ای که توسط  سندیکاهای کارگری و دیگر نهاد های اجتماعی سازماندهی شده بود، شرکت ها، کارخانجات و مراکز اموزشی و مغازه ها را به تعطیلی کشاند. مردم با نشستن در وسط خیابان ها و در مسیر حرکت قطار ها و دیگر وسائل حمل و نقل شهری و حومه شهرها امکان کلیه رفت و آمدها را مسدود کردند. میادین شهرها لبریز از مردم تظاهر کننده بود.

این تظاهرات میلیونی توسط سندیکاهای کارگری هند و نهادهای کارگری صنایع کوچک و همچنین با حمایت قاطع هشت حزب سیاسی سازمان دهی شده بود. دو حزب کمونیست هند ( حزب مارکسیست هند «ک.پ.ه ـ م» و حزب کمونیست هند « ک.پ.ه» و چهار حزب طیف چپ وسوسیال دموکرات  از این تظاهرات حمایت کرده بودند.

در مقطع فعلی موضوع اعتراضات اجتماعی در هند مربوط می شود به چهار مورد برنامه پیش بینی شده دولتی. مورد اول افزایش 5 روپیه (7 سنت) به قیمت گازوئیل در هر لیتر است. مورد دیگرتصمیم دولت به محدود کردن فروش تعداد کپسول های گاز خانگی است. دولت میزان فروش کپسول های گاز خانگی را با قیمت حمایتی دولت برای هر خانواده به چهار عدد محدود کرده و بقیه میزان مصرف باید از بازار آزاد توسط خانواده های خریداری شود که هزینه قابل توجهی را برای خانواده های تحمیل می کند. قیمت کپسول های آزاد دو برابر قیمت حمایتی دولتی است.

مورد دیگر اعتراض به تصمیم دولت برای اجازه گشایش فروشگاه های زنجیره ای خارجی است. این تصمیم در چهارچوب «رفرم اقتصادی» اعمال خواهد شد. این فروشگاه های زنجیره شامل «سوپر مارکت های میلیونر» می باشند. مانند «وال مارکت» آمریکا، «تسکو» انگلیس، «کاترفور» فرانسه و شرکت های اروپائی « مترو» و «ایکیا». صاحبان شرکت‌ها و واحدهای تجاری داخلی مخالف ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ خارجی هستند. نگرانی عمومی از آنجا ناشی می شود که با گشایش شرکت های نامبرده در بازار معاملات، تعادل فعلی قیمت ها و بازار کار به هم می ریزد و با توجه به قدرت و نفوذ شرکت های خارجی، شرکت ها و مراکز فروش محلی و مغازه ها در خطر ورشکستگی قرار می گیرند. این موضوع نه فقط در رقابت قیمت ها بلکه با واردات بی رویه و نسبتا ارزان خارجی، تولیدات و بازار داخلی در هند را تحت نفوذ و هدایت  قرار می دهند که در نهایت و در وحله اول به ورشکستگی صنایع غذائی و تولیدات کوچک داخلی منجر می شود.

مورد دیگر اعتراضات برنامه «نئولیبرالیستی» فروش و مزائده شرکت های دولتی از جمله شرکت های نفتی برای «سرمایه گذاری خارجی» است.

حزب کنگره هند از جمله گروه های مخالف استعمار انگلیس در نیمه دوم قرن بیستم هند بود. این حزب سالهای متمادی تحت رهبری «نهرو» و «ایندیرا گاندی» مبارزه ضد امپریالیستی را در هند رهبری کرده است. این حزب از سال 2004 میلادی دولت هند را اختیار دارد و به دلیل نداشتن تعداد نمایندگان در حد نصاب دارای کابینه ای ائتلافی است، در همین رابطه احزاب کوچک هند همواره به کمک این حزب شتافته اند.

احزاب « جبهه چپ» و دو حزب کمونیسست هند برای مقابله با نفوذ احزاب دست راستی افراطی، این حزب را تحت حمایت های مقطعی قرار داده اند اما به طور دائم در دولت ائتلافی این حزب شرکت نکرده اند.

به دلیل حمایت های احزاب چپ از دولت فعلی، این دولت و کابینه « دولت نیمه چپ» نام گرفته است. از سال 2008 «جبهه چپ» در اعتراض به دولت به خاطر معاملات اتمی با آمریکا از حمایت دولت صرف نظر کرد.

همچنین در ماه های گذشته دولت فدرال حاکم در استان «بنگال شرقی» که «ترینامول ـ کنگره» نامیده می شود نیز به عنوان اعتراض به سیاست های راست و «خصوصی سازی نئو لیبرالیستی دارائی های دولتی»، حزب کنگره و دولت، از این دولت خارج شده است. در روز های آینده لازم خواهد بود تا دولت برای ادامه کار خود از مجلس هند رای اعتماد مجدد دریافت کند که پیش بینی می شود چنین رائ به حد نصاب مطلوب نخواهد رسیده و موضوع به انتخابات مجدد برای تشکیل دولتی جدید منجر شود.

 

 

 

 

                        راه توده  379     24 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت