راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جمعیت 200 میلیونی

قاچ زین را بگیرید

اسب دوانی پیشکشتان

 
 

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به استان خراسان بار دیگر بر ضرورت افزایش جمعیت تاکید کرد و به غفلت خود از این امر نیز اشاره نمود. اینکه اخیرا آقای خامنه ای مسئله افزایش جمعیت را موضوع تکراری سخنرانی‌های خود قرار داده دلایلی گوناگون دارد. از جمله منحرف کردن جامعه از مسایل و دشواری‌های اساسی آن. فعلا اکثریت مردم در تامین زندگی همین خانواده و همسر و فرزندان کوچک خود مانده اند و با انواع و اقسام دشواری‌ها دست و پنجه نرم می کنند. ضمن اینکه کل کشور با مشکلات بیسابقه و پیچیده ای دست به گریبان است که مسئله افزایش جمعیت فعلا نمی تواند حتی همچون دلمشغولی اندک آن مطرح باشد. از این نظر تاکید مکرر بر جمعیت دویست میلیونی نوعی خاک پاشیدن به چشم مردم هم هست.

اما از منظر دیگر ادعای جمعیت دویست میلیونی با روند تاریخی و داده‌های علمی نیز در تناقض است. بنا بر پیش بینی کارشناسان یونسکو جمعیت کره زمین در مرز حداکثر 9 تا 11 میلیارد تن متوقف خواهد شد. یعنی روند گسترش آگاهی‌ها و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بطور ناگزیر به کنترل جمعیت می انجامد. چنانکه در بسیاری کشورهای پیشرفته روند افزایش جمعیت در حال حاضر منفی است. این روندی است که در آینده به سراسر نقاط کره زمین گسترش خواهد یافت. بنحوی که میزان مرگ و میر و زاد و ولد به تعادل رسیده و جمعیت زمین هرگز از 11 میلیارد تن بالاتر نخواهد رفت.

ایران در دوران پس از انقلاب 57 وارد این مرحله شده است که دیگر بازگشت ناپذیر است و با تبلیغات و ادعاهای آقای خامنه ای - اگر هم با انگیزهای ناسالم و برای بهره برداری‌های کوتاه مدت نباشد - این وضع تغییر نخواهد یافت و جامعه ایران به عقب باز نخواهد گشت. ضمن اینکه سیاست افزایش جمعیت در حال حاضر در عرصه عملی به شکل حذف بودجه برنامه‌های کنترل بارداری درامده است که این نیز بنا به هشدار کارشناسان داخل کشور نه تنها به افزایش جمعیت نخواهد انجامید بلکه موجب افزایش سقط جنین‌های غیربهداشتی شده که خطر نازایی همیشگی مادر را به همراه دارد. یعنی در درازمدت موجب کاهش بیشتر جمعیت خواهد شد و نه افزایش آن. البته گوش آقای خامنه ای به این هشدارها بدهکار نیست همانطور که به هشدارهای دیگری که در عرصه‌های بسیار مهمتر و غیرتبلیغاتی به او داده شده بدهکار نبوده است.

 

 

 

                        راه توده  379     24 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت