راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رهبر حزب کمونیست فرانسه:

راه نجاتی پیش پای

اتحادیه اروپا نیست!

ترجمه و تلخیص آذرفریتاش

 
 

بخش هائی از سخنرانی پیر لوران دبیر اول حزب کمونیست فرانسه در پارلمان فرانسه درباره پیمان جدید اروپا:

د­ر سراسر اروپا ما به بن بست رسیده ایم. سفر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به آتن یعنی شهری که اکنون در محاصره است نمادی از این نارضایتی عمومی و گسستن جامعه بود.

درفرانسه 5 میلیون تن بیکار هستند. در اتحادیه اروپا سطح بیکاری به 25.4 میلیون تن رسیده  است. در همه جا بیکاری، نا امنی، ویرانی صنعتی و حذف خدمات عمومی در حال رشد فزاینده است. ما از سال 2008 در مرحله ادامه دار بحران سرمایه داری جهانی هستیم.

چرا اتحادیه اروپا به آشفتگی دچار شده است؟ زیرا بنیاد آن براساس پاسخگوئی به خواست‌های بازار ومنافع شرکت‌های چند ملیتی تنظیم گردیده است.

از سال 2008 همه جلسات اتحادیه "نجات اروپا"را از بحران اقتصادی به مردم وعده داده است. نتیجه این جلسات تاکنون تنها به تسریع و تداوم بی پروای بحران منجر شده و هزینه های آن را بردوش مردم اروپا گذاشته است. ما در عصری بسر می بریم که تاریخ حرکتی شتابان گرفته است. یا نیروهای بالقوه ما می توانند بر این بحران غلبه کنند و آزادی از منطق ویرانگر مالی "پول" را ثمر رسانند ویا این تمدن ومنطق ویرانگر مانع پیروزی ما خواهد شد .

در این وضعیت و شرایط رئیس جمهور فرانسه از ما کمونیست‌ها میخواهد که "معاهده ثبات" را که در ماه مارس گذشته توسط سارکوزی به امضا رسید تایید کنیم.

در این مورد روی ما حساب نکنید. جناب نخست وزیر! تصویب این "پیمان" از نظر ما یک اشتباه سیاسی است. مردم به شما رای داده اند تا سیاستی برخلاف سارکوزیسم در پیش گیرید و نه اینکه دنباله رو او باشید. شما ادعا میکنید که یک اکثریت چپ وجود دارد که از تصویب این پیمان پشتیبانی می کند. این نادرست است .

به خاطر آورید که بدون 4 میلیون زن ومرد رای دهندگان "جبهه چپ" در انتخابات ریاست جمهوری بهار گذشته، که مخالفان این پیمان هستند اکثریتی برای پیروزی برعلیه دولت سارکوزی راستگرا وجود نداشت. به یاد داشته باشید که میلیون‌ها نفر رای دهنده معتقد بودند که شما به تعهدات و وعده های خود در مورد مذاکره مجد در مورد این پیمان وفادار می مانید.

این صحنه سازی پارلمانی مانع افشای واقعیت نمی شود. من میخواهم نسبت به شهامت تمام کسانیکه در کنار ما هستند، چپ‌ها و سوسیالیست‌ها وهواداران محیط زیست که حاضر به تسلیم این فشار نشدند و به اعتقاد خود وفادار ماندند ادای احترام و از آنان تشکر کنم. در اینجا، در "سنا" این پیمان  از اکثریت برخوردار نیست. نظر سنجی‌ها در فرانسه نشان داد که مردم فرانسه برای تائید و یا تصویب این پیمان خواستار رفراندم وهمه پرسی شدند. اما دولت ازبرگزاری رفراندم به بهانه های متعدد امتناع می کند. امتناع از خواست مردم و تصویب این پیمان ننگ همیشگی را به همراه خواهد داشت.

 

 

 

                        راه توده  379     24 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت