راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیامدهای دردناک

سقوط سوریه

و سلطه گروه های مسلح

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

 
 

روز 19 اکتبر 2012  ک. سیو کوف معاون آکادمی علوم ژئو پلیتیک روسیه با خبرنگاران در مورد حوادث سوریه  مصاحبه کرد .

خبرگزاری "راسبالت" بخش های اساسی این مصاحبه را بدین شرح پخش کرد:

از منظر استراتژی آمریکا، سوریه آخرین سنگر در به انقیاد در آوردن کشورهای عربی است. با مهار"بهار عربی" و به حکومت رساندن حکومت های دست نشانده در آن کشورها، آمریکا و همدستانش با مسلح کردن باند های تبهکار و پشتیبانی همه جانبه از آنها می خواهند بر موج نارضایتی های مردم سوریه سوار شوند و حکومت آن کشور را سرنگون کنند .

حکومت سوریه با آگاهی از نیت آمریکا و همپیمانانش و ماهیت باند های مسلح، سعی کرد از غفلت های گذشته درس گرفته و در راستای حقوق اجتماعی و آزادی ها اصلاحاتی انجام دهد .

در گیری های مسلحانه و بمب گذاری ها و تخریب خانه ها و ساختمان ها و در نهایت ریختن خون مردم بی گناه، بویژه کودکان و زنان توسط گروه های مسلح خارجی، منجر بدان شد تا سوری ها راه حمایت از دولت بشار اسد را در پیش گرفته و در میتیگ ها و راهیمایی های خود از او حمایت کنند.

با شروع عملیات مسلحانه و کشت و کشتار مردم سوریه در شهرها و روستاها  به اشکال مختلف، سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و همدستانشان ترکیه، عربستان و قطر بر این گمان بودند تا در کوتاه ترین مدت حکومت سوریه، این آخرین کشور " نافرمان " را از سر راه خود بردارند. اجرای این استراتژی  در عمل با پایداری حکومت سوریه و پشتیبانی مردم و حمایت دوستان خارجی آن تیرشان به سنگ خورد.

تنها راه باقی مانده برای آمریکا و سازمان نظامی ناتو برای آوردن حکومت دست نشانده خود در کشور مستقل سوریه، تهاجم همه جانبه نظامی است. آمریکایی ها همه راه ها را آزموده اند و خیال دارند از آخرین برگ خود یعنی لیبیایی کردن سوریه استفاده کنند .

مقاومت مردم و حکومت سوریه در این روزها حکم محاصره شهر استالین گراد توسط فاشیست های هیتلری را دارد. اگر این آخرین سنگر در هم کوبیده شود نتایج فاجعه باری برای مردم منطقه و جهان بدنبال خواهد داشت. روسیه باید با تمام امکانات خود از بروز چنین فاجعه ای جلوگیری کند .

 

 

 

 

                        راه توده  381     8 آبان ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت