راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نظر عموئی
درباره
ادعاهای آذرجوانشیر

 

رفقای راه توده- من و یکی از دوستان همفکر، اخیرا به دیدار رفیق عموئی رفتیم. قبلا وقت گرفتیم و گفتیم که برای احوالپرسی می خواهیم خدمت برسیم که موافقت کردند. در این دیدار با ارزش و سودمند، پس از احوالپرسی و مرور خاطرات گذشته، بنده سئوالی را برای ایشان طرح کردم که عین پاسخ ایشان را برایتان می فرستم.

من از ایشان پرسیدم:

اخیرا از خانم آذر، همسر رفیق جوانشیر یک مصاحبه ضبط کرده و برای افراد مختلف می فرستند که در آن مصاحبه کننده در باره علی خدائی سئوال می کند. خانم آذر هم می گوید جوانشیر به من گفت سه تفنگذار اینجا بودند و ....

دوستان از ما در باره صحت این ادعاهای ایشان سئوال کرده اند و من به آنها وعده دادم که با شما ملاقات کرده و در این باره سئوال کنم.

 

رفیق عموئی ابتدا مقدار مکث کردند و بعد با تبسم گفتند: دوستان دیگری هم از من این سئوال را کرده اند و همان پاسخی که به آنها دادم به شما هم میدهم.

«واقعیت اینست که در پائیز 1364، پس از ایام دشواری که همه میدانید، رفقای رهبری از جمله کیانوری و جوانشیر را حدود 4 ماه در یک محل نگهداری شدیم. دراین مدت بحث ها و گفتگوهای بسیاری داشتیم. درباره همه مسائل پیش از زندان و طول زندان و بازجوئی ها و غیره. نه من و نه دیگر رفقا در این بحث ها هرگز چنین چیزی نشنیدیم. تنها اخیرا آن خانم که خانم بسیار ساده ایست و غیر سیاسی چنین ادعایی کرده است. اصطلاح سه تفنگدار را هم هرگز از رفیق جوانشیر نشنیدم. نه پیش از حوادث منجر به زندانی شدن ما و نه در آن 4 ماه که همه با هم بودیم. حتی از قول هیچکس دیگر هم نشنیدم. شما شک نکنید که اگر چنین نقل قولی صحت داشت، ما در زندان بی خبر نمی ماندیم. درعین حال که من به شما محکم می گویم که همه چیز معلوم و مشخص شده است و نه تنها من، بلکه کسان دیگری هم هستند که همه چیز را میدانند. موضوع از نظر من یک جور خصومت است.»

 

بعد از این صحبت، ما در باره خاطراتی که رفیق خدائی می گویند پرسیدیم و جویای صحت آن شدیم. رفیق عموئی گفتند:

« این خاطرات را دوستان هر چند گاه یکبار بصورت چاپ شده برای من آورده اند و من خوانده ام. همه آنچه که ایشان می گوید و من شاهد مستقیم بوده ام و یا در جریان آن بوده ام صحیح است.»

 

ما از ایشان پرسیدیم که آیا اشکالی ندارد که این دو نظر شما گفته شود و یا منتشر شود؟

رفیق عموئی با تاکید بر این که من حرفی را زده ام که هم واقعیت است و هم ارتباطی به مسائل سیاسی مملکت ندارد گفتند:

«بنابراین چه اشکالی میتواند نقل آن داشته باشد! فقط خواهشم اینست که بر این اظهار نظر من شاخ و برگی افزوده نشود!»

ما نتیجه این ملاقات و این پاسخ ها را به دوستان در اینجا گفتیم و همگی بر این نظر بودند که عین آن را با دقت نوشته و برای شما ارسال کنیم. لطفا هیچگونه دخل و تصرفی در نقل قول ها نکنید!

 

 

 

                        راه توده  375     17 شهریور ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت