راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مارش میلیونی
علیه حکومت
در سراسر روسیه
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

در سراسر روسیه واکنش های سازمان یافته به نا بسامانی های اجتماعی ، با شعار "مارش میلیونی" برگزار شد. نیرو های مخالف حکومت پوتین – مدودوف ، در ماه های گذشته با رایزنی و مذاکرات با یکدیگر به این نتیجه رسیدند تا با مقاومت های مردمی سدی در مقابل لجام گسیختگی حکومت در به اجرا در آوردن سیاست های نئولیبرالی غرب ساخته ایجاد کنند.

هسته مرکزی فراخونی مردم  جهت اعتراض به شرایط طاقت فرسای اجتماعی- سیاسی را احزاب چپ و در راس آن ها حزب کمونیست روسیه تشکیل میدهد.

روز شنبه 15 سپتامبر، درغالب ایالات و شهرهای روسیه میتینگ و راهپیمایی های اعتراضی برعلیه حکومت برگزار شد .

در مسکو پایتخت روسیه دهها هزار نفر با پرچم های مختلف و شعار های گوناگون از میدان پوشکین تا خیابان زاخاروف راهپیمایی کردند.

درآغاز اجتماع مردم در میدان پوشکین "آندره کلیچکوف" رئیس فراکسیون حزب کمونیست در پارلمان شهری مسکو، طی سخنانی چنین گفت:

برای غلبه بر نابسامانی های اجتماعی موجود کشور، در میتینگ ها و راه پیمایی های خود، باید شعار های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در صدر خواست ها و مطالبات قرار دهیم .  زمان آن فرا رسیده تا مردم ما صدای خود را هر چه رساتر و در دفعات مکرر به گوش حاکمیت برسانند. ما به نتیجه بخش بودن این اعتراضات مطمئن هستیم. اجتماع امروز نشان از آن دارد که ائتلاف وهم یاری و همدلی اپوزیتسیون در درجه اول و پشتیبانی مردم در نهایت، حکومت الیگارشی را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. باید این اجتماعات اعتراضی را در ماه به یک ، دو و حتی سه مرتبه برسانیم . باید ملزم شویم تا هر فرد، هر خانواده، هر محل و هر شهروروستا از "مارش میلیونی" حمایت کرده و آن را به سر انجامی برسانیم .

کیلیچکوف  در ادامه سخنان خود از سیاست دولت در کاستن از بودجه آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: به دلیل عدم تامین مالی در سال های اخیر 20 هزار مدرسه در کشوربسته شده است. در نتیجه چنین سیاست ضد ملی، بخش وسیعی از فرزندان ما، در کوچه ها وخیابان ها سرگردان شده اند. آیا حکومت با این نوع روش ها می خواهد نسل نو را بدین ترتیب برای آینده کشور تربیت کند؟ زندگی توده های میلیونی هم اکنون فاجعه بار است. چه توقعی از فردای نسل های آتی یعنی آینده سازان کشور می توان داشت؟

در پایان، نماینده حزب کمونیست در پارلمان شهری مسکو اعلام کرد: روز 22 سپتامبر( شنبه آینده ) به ابتکار حزب کمونیست روسیه و بعنوان اعتراض به بالا بردن نرخ آب و برق و هزینه های خدمات شهری و تخریب سیستم آموزش و پرورش توسط حکومت، میتینگی در ساعت دوازده در میدان انقلاب شهر مسکو برگزار خواهد شد .

شعار ها در آن روز چنین خواهند بود: قدرت به دست شوراها. قدرت باید به مردم روسیه  برگردانده شود. روسیه از چنگ آلیگارشی ها آزاد خواهد شد .

 

 

 

 

                        راه توده  375     17 شهریور ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت