راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعلامیه کمیته داخلی
مرداد سال 1362
رهنمود ها
و اقدامی غلط

 

پس از انتشار شماره 372 راه توده، پیام هائی دریافت داشتیم در ارتباط با نشریه "نوید مردم" که پس از دو یورش به حزب توده ایران، در سال 1362 توسط شماری توده ای در داخل کشور منتشر شد و نام خود را "کمیته داخلی" گذاشتند. به درستی از ما گله کردند که بدرستی نمی توان مطالب این نشریه را خواند و چرا آن را بازنویسی نکرده ایم تا دقیق خوانده شود.

ما این انتقاد را پذیرفته و در این شماره دو اعلامیه منتشره در آن نشریه را که یکی اعلامیه کمیته داخلی است و دیگری اعلامیه سازمان جوانان منتشر می کنیم.

امروز، دیگر نیازی به انگشت نهادن بر اشتباهات بزرگی که در رهنمود سازمانی دادن دراین اعلامیه ها وجود دارد نیست، زیرا بر همگان روشن است که چنین رهنمودهائی اگر تحقق می یافت و گسترده می شد چه عواقبی در پی داشت. از سرنوشت سیاسی برخی نویسندگان و صادر کنندگان و رهنمود دهندگان این دو اعلامیه نیز در می گذریم؛ زیرا خیلی ها و از جمله برخی از همین رهنمود دهندگان و سینه چاگان حزب در داخل، اندک زمانی پس از خروج از کشور و بویژه پس از شکل گیری "حزب دمکراتیک مردم" توسط بابک امیرخسروی و فرهاد فرجاد از جا کنده شدند و با انواع بادها در سالهای پیش و پس از فروپاشی اتحاد شوروی رفتند. نه تنها رفتند، بلکه به صف مخالفان حزب پیوستند! نه تنها این، بلکه در ماه های اخیر سر از آغوش سلطنت طلبان در آورده اند!

حال، با این مقدمه اعلامیه کمیته داخلی را که از روی "نوید مردم" باز نویسی شده می خوانید:

 

«یورش سرکوبگرانه و ددمنشانه راستگرایان، قشریون و ضد انقلابیون به حزب توده ایران که با یاری مستقیم سازمان های جاسوسی امپریالیستی چون سیا و انتلیجنت سرویش انجام پذیرفته، دستگیریی بسیاری از رهبران، اعضاء و هواداران حزب ما را در پی داشته و هم چنان ادامه دارد.

این یورش ناجوانکردانه موجبات گسستگی و قطع ارتباطات سازمانی را در اینجا و آنجا پدید آورده است، از این رو کمیته داخلی حزب توده ایران برای ادامه فعالیت کادرها، اعضاء و هوادارانی که پیوند شان با حزب گسسته شده است از همه این رفقا در سراسر ایران می خواهد به نکات زیرین توجه نموده و با تمام نیرو و حداکثر شور و شوق انقلابی به این رهنمودها جامعه عمل به پوشانند.

 

1- همه افراد حزبی اعم از مسئولین، اعضاء و هواداران که تا کنون به هیچ نوع نتوانسته اند با حزب تماس حاصل نمایند باید هر چه سریع تر به ایجاد و سازماندهی هسته، سلول و گروه حزبی به پردارند. این گونه واحدهای حزبی بر مبنای اعتماد متقابل از طریق دوستی، خویشاوندی و یا ارتباطات سازمانی  سامان می یابد. پایه اساسی این گونه سلول ها و گروه ها بر اعتماد متقابل استوار خواهد بود.

2- تعداد افراد این سلول ها و گروه ها هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت.

3- فرم و شکل ارتباطات درون گروهی بستگی به میزان گسترش واحد حزبی و نحوه آشنائی و شناخت افراد آن از یک دیگر دارد. رفقا می توانند ارتباطات حوزه ای، مثلثی و زنجیره ای را به کار به گیرند. در این مورد به ویژه باید از آن اشکال سازمانی بهره جست که ضربه پذیری را به حداقل برساند.

4- هر واحد حزبی از این نوع مادامی که با حزب تماس مستقیم حاصل نکرده است به صورت کاملا خود کار عمل خواهند نمود.

5- سلول ها و گروه های حزبی برای آن که به صورت محفل در نیاید باید اولا برای خود نامی تعیین کنند، ثانیا ارتباطاتشان را منظم و دقیق نمایند، ثالثا حتما باید سیستم گزارش دهی و گزارش گیری در این گونه واحدهای حزبی برقرار گردد.

6- سلول ها و گروه های حزبی لزوما باید با توده ها به طور اعم و با طبقه کارگر به طور اخص پیوند نزدیک و تنگاتنگ برقرار نمایند. باید به همه گونه فداکاری تن در دهند و با شکیبائی اما سرسخت، پیگیر و منظم، میان کارگران و زحمتکشان به کار تبلیغی و ترویجی به پردارند و در سازماندهی مبارزه طبقاتی و استیفای حقوقشان به یاری آنان به شتابند والا به صورت محفلی جدا از توده در خواهند آمد.

7- سلول ها و گروه های توده ای باید از همه امکانات قانونی هر چند اندک و کوچک برای فعالیت و سازماندهی مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی و برای دفاع از انقلاب و حقوق کارگران، دهقانان و زحمتکشان و اجرای اصول قانون اساسی استفاده نمایند. سود جستن از این گونه امکانات ولو اندک، کارگران و زحمتکشان را از زیر نفوذ و تاثیر اندیشه های مخرب راستگرایان، قشریون و ضد انقلابیون و سلطنت طلبان بیرون می کشد.

8- واحدهای حزبی که بدین گونه شکل می گیرند حق انتشار تحلیل مستقل را ندارند و باید به پخش و تکثیر نظرات حزب به پردازند و با صرف همه انرژی و نیرو و با حد اعلای شور انقلابی در راستای تحقق این هدف به کوشند.

9- در مورد اعضاء و هواداران سازمان جوانان توده ایران، سازمان به موقع خود رهنمودهای لازم را اعلام خواهد نمود.

 

رفقا، اعضاء و هواداران حزب مبارزات به حق حزب توده ایران که با بیش از چهل سال تجربه ژرف همراه است در راستای آماج های اساسی انقلاب پر شکوه ایران استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و به خاطر استقرار جامعه ای تهی از استثمار فرد از فرد برغم همه دشواری ها و ناملایمت ها ادامه خواهد یافت. این مبارزه پیگیرانه، سرسخت و مداوم از هر رزمنده ای صبر و شکیب و ایثار و از خود گذشتگی می طلبد (ایثار پایه تکامل است) سرفرازی حزب توده ای ها از ایستادگی و مقاومت و رزم و پیکار دلیرانه و غرور انگیز تک تک اعضاء و هوادارانش مایه می گیرد، دست های پر از "سپیده و جویبار" شما را که رزم و رنج می کارند تا استقلال و آزادی و عدالت درو کنند به گرمی می فشاریم.   آینده از آن ماست زیرا حق با ماست.

 

25/ 5/1362

 

 

 

                        راه توده  37    16 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت