راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعلامیه
سازمان جوانان
کمیته داخلی

 

اعلامیه "سازمان جوانان توده ایران متعاقب یورش ددمنشانه و ناجوانمردانه راستگرایان و قشریون و ضد انقلاب به حزب توده ایران منتشر شد.

 

در این اعلامیه از جمله آمده است:

 

نو جوانان و جوانان میهن ما هیچ گونه آینده روشن و مطمئنی را پیش روی خود نمی بینند. محروم کردن بخش وسیعی از دانشجویان از ادامه تحصیل در دانشگاه ها و مدارس عالی بدون هیچ گونه دلیل موجه، به تعطیل کشاندن دو ساله دانشگاه ها و مدارس عالی و در نتیجه محروم کردن کشور از متخصصین رشته های مختلف مورد نیاز، بی توجهی مطلق به کیفیت و سطح آموزش و پژوهش و ایجاد محدودیت ها و مشکلات مختلف برسر راهیابی فرزندان زحمتکشان شهر و روستا به دانشگاه ها و مدارس عالی، از جمله نتایج سیاست های ضد انقلابی و ضد فرهنگی است که ستاد "انقلاب فرهنگی" به سردمداری عنصر معلوم الحالی چون جلال الدین فارسی و دکتر سروش عضو ارشد انجمن خائن انگلیسی - آمریکائی و دکتر شریعتمداری که اسناد شیفتگی اش به امپریالیسم جنایتکار آمریکا از جاسوسخانه سر بیرون آورده است از آغاز فعالیت در پیش گرفته است به وضع فاجعه بار آموزش و پرورش که ناشی از اعمال سیاست های تنگ نظرانه و زیانبار دست اندرکاران این وزارتخانه می باشد، بسیار تاثر انگیز است. سطح بسیار نازل آموزش و به کارگیری شیوه های ضد تربیتی و ضد دموکراتیک از سوی راستگرایان، قشریون و به ویژه حجتیه ای های خائن در آموزش و پرورش. هم چنان که شاهد بوده ایم در صد قبولی دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته به صورت چشمگیری کاهش داده است. با اعمال چنین سیاستی نه تنها گامی در جهت تحقق اصل حق تحصیل همگانی- قانون اساسی برداشته نشده است بلکه بخش وسیعی از دانش آموزان به ویژه فرزندان زحمتکشان نیز ناگزیر به ترک تحصیل شده اند.

 

سپس اعلامیه به توضیح افتراهای وارده به حزب توده ایران می پردازد که:

 

ترفند "جاسوسی برای مسکو" به هیچ وجه ترفند تازه ای نیست، ده ها سال است که امپریالیسم جهانی و نوکرانش برای بدنام و سرکوب کردن احزاب کمونیست و کارگری و جنبش های رهائی بخش ملی و هر گونه جنبش انقلابی و دموکراتیک در هر نقطه جهان، از این ترفند و اتهام رذیلانه سود می جوید. اتهامی که رژیم شاه – ساواک هم در مورد نیروهای انقلابی و حتی مسلمانان انقلابی به شکل وسیع و بیشرمانه ای به کار می برد...

 

در اعلامیه "سازمان جوانان توده ایران" با اشاره به برنامه و سیاست حزب توده ایران آورده شده که: "جوانان توده ای" با گردن برافراشته به خود می بالند که حزب پولادین و آبدیده شان، یگانه راه درست، علمی و انقلابی و مردمی مبارزه را در پیش پایشان نهاده است آن ها عمیقا درک می کنند که تحقق برنامه و شعارهای حزبشان تنها راه رسیدن به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و سعادت و بهروزی کارگران و زحمتکشان ایران است. برای جلوگیری از بازگشت به دوران استبداد و وابستگی و ممانعت از تحکیم مواضع نیروهای راستگرا و قشری و ضد انقلابی راهی جز اتحاد و یگانگی همه نیروهای ضد امپریالیستی و مردمی وجود ندارد.

 

تمام نیروهای ضد امپریالیست و مردمی را در جهت این هدف، در جهت تقش برآب کردن توطئه شیطان بزرگ و ایادی داخلیش متحد کنیم. ما مسئولیت تاریخی همه نیروهای انقلابی را در این زمینه گوشزد می کنیم.

 

در انتهای اعلامیه "سازمان جوانان توده ایران" به اعضاء و هواداران خود ندا می دهد که:

 

اعضاء و هواداران سازمان جوانان توده ایران! راه دفاع از انقلاب، قانون اساسی و منافع کارگران و زحمتکشان از میان سنگلاخ ها، از نشیب دره ها و سر از کوه ها می گذرد. دست در دست هم چراغ فروزان مشی انقلابی حزب توده ایران را فرا راه خود قرار دهیم و بر انسجام و استحکام صفوف خویش در سازمان بیش از پیش بیفزائیم. برای تحکیم هر چه بیشتر وحدت سیاسی و سازمانی با حداکثر توان به کوشیم. سازمان جوانان توده ایران در دامان خود قهرمانانی چون وارطان ها، شوشتری ها، بزرگنیاها و سیمین سلامی زاده ها و... را پرورش داده است. سنن پر افتخار ایثار و مقاومت سازمان جوانان توده ایران را پاس بداریم.

 

سازمان جوانان توده ایران فرزند خلف حزب توده ایران رزمنده ای پایدار و تسلیم نشدنی است زیرا به حزب و مردم به کارگران و زحمتکشان و به جانبازان انقلابی میهن ما متکی است. راه ما راه توده هاست، هدفمان روشن و مردمی است. افق تابناک و فروزان آینده در انتظار گام های محکم و استوار ماست.

 

 

 

 

                        راه توده  37    16 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت