راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

المپیک لندن
و آنچه برای
مردم انگلیس
باقی می ماند!
آذرفریتاش

 

مسابقات المپیک لندن در شرایطی برگزار می شود که رکود اقتصادی در انگلستان به مرز 7 در صد رسیده است. براساس گزارش دفتر آمار ملی "ان.ث.او" که همزمان با آغاز المپیک لندن منتشر شد تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال جاری 7 در صد کاهش یافته است. خبری که رسانه های انگلستان آن را زیر پوشش اخبار جنجالی المپیک لندن در سایه قرار دادند. این ارقام حکایت از تداوم رکود متوالی اقتصادی دارد که از اواخر سال 2011 آغاز شده و دومین بحران در عرض چهار سال گذشته در اقتصاد فرتوت بریتانیای "کبیر" است. اقتصادی که در گذشته برپایه استعمار کشورهای مستعمره و استثمار نیروهای مولد جامعه پایه گذاری شد و اکنون دولت دیوید کامرون  سکان آن را بر پایه سیاست های ریاضتی و نئولیبرالیستی چون سلف خود قرار داده است و بر زنان و مردان کارگر و دیگر شهروندان انگلیسی تحمیل می کند. سیاستی که اعتراض و انتقاد شدید کلیه سندیکاهای کارگری و دیگر انجمن های مدنی و دمکراتیک اروپا را در دهه گذشته به همراه داشته و دارد.

با آغاز مسابقات المپیک باید انتظار داشت که درآمدهای حاصله ار مسابقات المپیک لندن رکود اقتصادی را بطور موقت کاهش دهد. با اینحال هفته گذشته صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی و دولت انگلستان هشدار داد که باید رویکرد رشد اقتصادی خود را در سال جاری بهبود بخشند. این در حالی است که پایتخت دوازده میلیونی انگلستان می خواهد به هر قیمتی خود را در تاریخ المپیک به ثبت برساند. حضور ملکه الیزابت دوم در روز افتتاح جشنواره آن هم به همراهی جیمز باند "دانیل کربگ" حرکتی غیرمنتظره در این جشنواره بود. الیزابت دوم و جیمز باند بعد از ملاقات در کاخ باکینگهام دست در دست هم وارد هلیکوپتر شدند

المپیک لندن با هزینه سرسام آور 34 میلیارد یوروئی آغاز شد و در کشوری که رکود اقتصادی 7 درصدی را تجربه می کند هزینه ای بود از کیسه مردم گرفتار بحران.

 

 

 

                        راه توده  37    16 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت