راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اجلاس بین المللی "سان پائولو"
علیه کودتا
در مکزیک و پاراگوئه
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 

با شعار« اتحاد خلق های جهان بر علیه نئو لیبرالیسم و برای صلح» هیجدهمین «اجلاس بین المللی سان پائولو» از تاریخ 4 تا 6 ماه ژوئیه در کارکاس ونزوئلا برگزار شد. در این اجلاس 800 نماینده و مهمان به نمایندگی از طرف 100 حزب و سازمان سیاسی از 50 کشور جهان حضور به هم رساندند.

«اجلاس سان پائولو» در سال 1990 توسط «حزب کار برزیل» بنیانگذاری شده است. تاکنون در کلیه اجلاس برگزار شده، سالیانه حدود 600 تن از 100 حزب و سازمان چپگرای بین المللی شرکت کرده اند.

مباحث آخرین اجلاس شامل موارد حفظ محیط زیست، سیاست های سندیکائی، مهاجرت، دموکراتیزه کردن فضای رسانه های عمومی، تغییرات آب و هوا و بررسی راه های مقابله با اعتیاد بود. اجلاس مباحث خود را با دید انتقادی از سیاست های تخریبی نظام سرمایه داری برگزارمی کند. 84 حزب و سازمان عضویت رسمی و دائمی این اجلاس و برنامه برگزاری و دعوت از هیئت های شرکت کننده را به عهده داشتند.

در این اجلاس از جمله وضعیت بحرانی در کلمبیا و توازن نیروهای چپ در این کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کودتای پارلمانی نیروهای راست در پاراگوئه علیه رئیس جمهور قانونی این کشور محکوم اعلام شد. اجلاس همبستگی خود را با خلق هائیتی اعلام کرد. وضعیت سیاسی ـ اجتماعی کشور های مکزیک و کودتای راست بر علیه رئیس جمهور مکزیک نیز محکوم شد.

احزاب چپ از مکزیک، آرژانتین، حزب چپ اروپا، حزب کمونیست فرانسه، حزب سوسیالیست فرانسه، حزب کمونیست چین، حزب کمونیست کوبا، حزب کمونیست ویتنام، اتحاد برای دموکراسی از کشور مالی از جمله شرکت کنندگان اجلاس بودند.

اهداف استراتژیک اجلاس کوشش برای ایجاد جهانی چند قطبی است. اجلاس موضوع بحران بین اللملی نظام سرمایه داری را مورد بررسی قرار می دهد و برای برقراری آلترناتیوسوسیالیستی بر علیه نظام سرمایه داری مبارزه می کند.

«هوگو چاوز» با حضور و سخنرانی در برنامه افتتاحیه، همبستگی خلق ونزوئلا را در حمایت از برنامه های اجلاس اعلام کرد. همچنین ویدئو اعلام همبستگی مبارز سندیکائی و رئیس جمهور سابق برزیل «لولا داسیلوا» نیز برای حاضرین در اجلاس پخش شد. نمایندگان احزاب و سازمان های شرکت کننده پیام همبستگی احزاب خود را به اطلاع حاضرین در اجلاس رساندند. مشروح مباحث این اجلاس 3 روزه در شماره جدید هفته نامه « عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان منتشر خواهد شد.

 

 

 

                        راه توده  37    16 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت