راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تدارک ناکام
کودتا در بولیوی
آذرفریتاش

 

پلیس بولیوی روزهاست که برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زده است. درگیری شدید پلیس  وهواداران اوا مورالس در هفته گذشته به نقطه ای رسیده که دولت نگران توطئه کودتا وبی ثباتی سیاسی در کشور شد. نیروی پلیس اعتصابی  منطقه ای در مرکز شهر در برابر کاخ ریاست جمهوری و مجلس را به اشغال خود در آورده است. اعتصاب کنندگان مدعی اند که تنها برای افزایش دستمزد و پرداخت حقوق بازنشستگی مبارزه می کنند زیرا از حقوق ومزایای مانند ارتش برخوردار نیستند و دولت به آنها بی توجهی میکند. مورالس به نوبه خود معتقد است که مخالفان وی می کوشند نیروی پلیس ملی را به توطئه برعلیه دمکراسی سوق دهند.

حادثه تدارک کودتا در بولیوی یادآور تلاش برای انجام کودتا در سپتامبر 2010 در برابر رئیس جمهور کوریا در اکوادور و همچنین کودتای پارلمانی علیه رئیس جمهور لوگو در پاراگوئه کشور دیگر در امریکای لاتین است که در در مورد اخیر، گزارش مشروحی را در همین شماره راه توده می خوانید. در حقیقت کودتاهائی که یکی بعد از دیگری تدارک دیده شده بود ونافرجام ماند.

در این شرایط دولت از روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از انکه اتحادیه های کارگری و فعالان سیاسی هوادار رییس جمهور در مقابل کاخ ریاست جمهوری اجتماع کردند مذاکره با پلیس را از سر گرفت. مورالس گفت که امیدوار است که برای کاهش این تنشها راه حلی بیابد و مایل نیست که ارتش را برای متفرق کردن پلیس فراخواند

 

 

 

                        راه توده  368      12 تیر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت