راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

علیه عمرالبشیر
اعتراض های خیابانی در سودان

 

در سودان دو هفته است که هر روزه هزاران تن علیه دولت عمر البشیر تظاهرات می کنند. این تظاهرات در اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی و حذف یارانه ها در این کشور است که دولت از 18 ژوئن به اجرا گذاشته است. این در شرایطی است که تورم به بیش از 30 درصد رسیده و شیر نفت هم پس از تقسیم جنوب سودان در یک سال پیش قطع شده است. از زمان اعلام برنامه های ریاضتی اعتراض ها روزبروز بیشتر می شود. در حالیکه دو هفته پیش تنها چند صد دانشجو به خیابان ها ریخته بودند بتدریج دیگر مخلفان رژیم به آنها پیوستند و تظاهرات هر روزه به دیگر شهرهای کشور مانند ال عبید، خوستی، بندر سودان گسترش یافت.

دولت در مقابل به خشونت وسیع برای سرکوب تظاهرات متوسل شده است. عمر البشیر که دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت در تعقیب اوست از طریق توسل به نیروهای انتظامی و سرویس های امنیتی می کوشد تظاهرکنندگان را متفرق و از ادامه مبارزه منصرف کند. یکی از تظاهرکنندگان به اومانیته می گوید: "اعضای سرویس امنیتی سودان (نیس) در همه جا حضور دارند و مبارزان را دسته دسته دستگیر می کنند و به "خانه های اشباح" می برند." خود او نیز چند ساعت بعد دستگیر شد. سرویس های امنیتی بویژه دنبال کسانی هستند که اخبار و اطلاعات و فیلم ها و عکس های تظاهرات را در اختیار رسانه ها قرار می دهند. روزنامه های محلی بدلیل سانسور نمی‌توانند اخبار تظاهرات را منتشر کنند. در مقر سازمان اطلاعات سودان، دهها تن از فعالان و تظاهرکنندگان روزهای بسیار در حبس می مانند تا وضعشان روشن شود. سیمون مارتلی یکی از فعالان سودانی می گوید : "در مدتی که بازداشت بودم، دهها دانشجو را دیدم که آنها را با چشم بند و دست بسته بر زمین خوابانده و بالای سرشان محافظان ایستاده بودند"

هدف تظاهرکنندگان آن است که روز 30 ژوئن یعنی سالرزو کودتای نظامی عمر البشیر در سال 1989 به روز بسیج عمومی برعلیه فشار و زورگویی حکومت و شکست آن تبدیل شود.

 

 

 

                        راه توده  368      12 تیر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت