راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نماینده حزب چپ یونان:
ما مخالف
مرگ تدریجی
مردم یونان هستیم!
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

 

از مصاحبه" ریانا دورو" نماینده حزب سیریزاد یونان با نشریه اومانیته

 

- ایا باید پیمان بودجه اتحادیه اروپا رارد کرد؟

- این معاهده ای تحمیلی است که به مرگ تدریجی یونانیان خواهد انجامید و به همین دلیل باید آن را به هر قیمتی متوقف کرد. یونانیان میتوانند در این مورد آگاهانه به دولت فشار آورند. اکنون پنچ سال متوالی است که رکود اقتصادی در یونان افزایش می یابد. پیمانی را که می خواهند به یونان تحمیل کنند به معنای ریاضت در بودجه اجتماعی برای تمام عمر است که به نهادینه شدن به اصطلاح قاعده طلائی سارکوزی - مرکل خواهد انجامید. بر اساس این قاعده و با این ادعا که یونان ومنطقه یورو نیاز به یک بودجه متعادل دارد" یونان به رکود اقتصادی فاجعه باری سوق داده شده است و باعث نابودی صدها هزار کسبه و ورشکسته شدن کاسبان کم درآمد شده است. و اکنون ما شاهد رشد بیکاری سرسام آور نسبت به گذشته و خودکشی بیکاران به دلیل بحران در حال رشد نیز می باشیم. تصادفی نیست که یونان اکنون به "خوکچه هندی" منطقه یورو تبدیل شده است. در آغاز دلایل بحران اقتصادی یونان به بی مسئولیتی مردم وبی لیاقتی مدیران و فساد اداری و تنبلی غیره نسبت می دادند. اما پس از گسترش بحران در قلب منطقه یورو به اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و حتی آلمان که از بحران در امان نماند، بی پایه بودن این توجیهات بر همگان معلوم شد.

- آیا بکارگیری سازوکار ثبات اقتصادی اروپا ابزار خوبی برای حل بحران است؟

- سازوکار ثبات اقتصادی به تنهائی قادر به حل بحران نیست. برای اینکه این سازوکار بتواند به نحوی مثبت به حل بحران کمک کند باید این مکانیزم بشکل یک "زرادخانه" عمل کند یعنی پیش از هرچیز اوراق سهام یورو اجباری باشد. مسئله بعد ایجاد ثبات بخش بانکی است که در اثر نوسانات مالی هر روز تغییر میکند و دولت باید کنترل ان را در اختیار گیرد. این دو عامل می تواند نقش اساسی و مثبتی را در اقتصاد نیمه ورشکسته منطقه یورو ایفا کند و به رشد اقتصادی یاری رساند. این رشد اقتصادی خود می تواند موجب تغیر سیاستهای مالی بانک مرکزی اروپا شود بنحوی که این بانک با بهره کمتر و یا حتی صفر درصد به دولتها وام دهد. همچنان که اکنون با نرخ صفر درصد به بانکهای اروپائی وام میدهد

- آیا کشورهای جنوب اروپا لازم است با یکدیگر دربرابر کشورهای قدرتمند ائتلاف کنند؟

- لازم است که ما دربرابر سیاستهای مالی کنونی مقاومت کنیم. مردم اروپا باید متحد و هم صدا در مقابل این کنسرت ناساز سیستم نئو لیبرالی مقابله کنند. ائتلاف چپ سیریزا به مفاهیمی کاملا متفاوت با سیاستهایی که برلین ارائه و اعمال کرده معتقد است و باید از سیاست های گذشته گسست. اکنون اتحادیه اروپا در معرض فروپاشی قرار گرفته است در حالی که باید اتحادیه اروپا را برای افزایش رشد اقتصادی و تغییر در سیاستهای بانک مرکزی و مبارزه با بیکاری وارد عمل کرد وبه حرکت دراورد. نباید خود رادر این زمینه  فریب دهیم. امروز ما در یک جنگ اقتصادی بسر می بریم که در آن یک درصد ثروتمندان واربابان در مقابل 99 در صد مزد و حقوق بگیران قرار گرفته اند. خسارت این جنگ اقتصادی از یک جنگ نظامی کمتر نیست.

 

 

 

                        راه توده  368      12 تیر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت