راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چین و ونزوئلا
دو متحد اقتصادی کوبا

 

وزیر اقتصاد  و برنامه ریزی کوبا در نهمین جلسه مجلس شورای ملی کوبا اعلام کرد که رشد اقتصادی 2.1 درصد را  که همراه با افزایش فعالیت های مختلف اقتصادی در کوبا ایجاد شده را می توان نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد. به گفته وی اکنون پیامدهای رشد تولید ناخالص ملی در بخش های مختلف اقتصادی در حال آشکار شدن است و در بودجه شش ماه اول سال 2012 توازن مثبت در صادرات و واردات دیده میشود. وزیر اقتصاد کوبا همچنین تاکید کرد که رشد سرمایه گذاری در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

این در حالیست که رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا روز شنبه برای ملاقات با همتای  خود "هوچینتائو" وارد پکن پایتخت چین شد. در این دیدار وضعیت اقتصادی کوبا و توسعه رابط تجاری دو کشور بررسی شد. چین در سال 2010 دومین شریک تجاری کوبا بعد از ونزوئلا بود. مبادلات تجاری بین دوکشور در سال 2010 یک میلیارد وچهارصد هزار یورو بالغ شده است. چین در زمینه‌های حمل ونقل ونفت وبرق وسیستم مخابراتی در کوبا سرمایه گذاری کرده است. بعلاوه منبع مالی با اعتباری برای کوبا به شمار می آید. بنا به تفاهمی که بین دولت کوبا و چین برای توسعه اقتصادی صورت گرفته است سرمایه گذاریهای چین در جهت بهبود و توسعه اقتصادی سمتگیری شده است.

 

 

 

                        راه توده  372      9 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت