راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جنبش
"مالیات از ثروت"
جانشین
"مالیات از مصرف"
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 

«کمپاکت» سازمانی غیر دولتی است که در سال 2004 در آلمان تاسیس شده است. این سازمان به تقلید از سازمان MoveOn آمریکا بنیانگذاری شده است.

«کمپاکت» از طریق جمع آوری امضاء در اینترنت، مطالبات اجتماعی مختلف را به تائید و امضاء مردم جامعه می رساند. مطالبات تائید شده این سازمان با انتشار در رسانه های همگانی و از طریق ارسال به مجامع سیاسی ـ اجتماعی آلمان دنبال می شود.

«کمپاکت» از جمله در حال جمع آوری امضاء از مردم با سئوال درخواست «مالیات ویژه بر ثروت» است.

«یونگه ولت» روزنامه چپ گرای آلمان گفتگوئی با«انیه ساواتسکی» مسئول بخش جمع آوری امضاء در شبکه اینترنتی «کمپاکت» انجام داده که می خوانید:

 

یونگه ولت: بانک های اسپانیا با 100 میلیارد کسری مالی می کوشند تا خود را به زیر چتر حمایتی دولت آلمان برسانند. بدین ترتیب دولت آلمان با پول مالیات دهندگان آلمانی کوشش خواهد کرد تا از ورشکستگی این مراکز مالی جلوگیری کند. سازمان شما از این نوع حمایت ها انتقاد می کند. شما اکسیون «تجدید نظر مالیاتی برای ثروت» را رهبری می کنید. برنامه پیشنهادی شما از طریق اینترنت با چه عکس العمل هائی مواجه می شود؟

«انیته ساواتسکی»: در دهه های گذشته مراکز مالی کوچک و بزرگ درارتباطات مالی با دولت ها از جمله با دولت آلمان قرار داشته اند. این ارتباطات با عنوان حمایت مالی از دولت انجام  می شد. در مقابل این حمایت های مالی، دولت یا از این مراکز مالی مالیات دریافت نکرده و یا میزان مالیات برای این مراکز مالی در سطحی نازل مقرر شده است. استقراض مالی دولت آلمان از مراکز مالی برای پرداخت و جبران بحران مالی در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مثل یونان و اسپانیا عملا بر مردم آلمان تحمیل می شود و غیر مستقیم اما از جیب ملت پرداخت می شود و افراد کم درآمد در آلمان از این برنامه ها زیان می بینند. در نهایت سود بحران مالی در کشورهای اتحادیه اروپا را بانک ها به جیب می زنند. بانک های آلمانی که در اسپانیا سرمایه گذاری کرده اند با دریافت این کمک ها که تحت عنوان حمایت از دولت اسپانیا پرداخت می شود.عملا با پول مردم آلمان چاق می شوند. ادامه این روش با انتقال نسبی بحران به آلمان به افزایش میزان بیکاری و یا کم شدن حقوق و کارمزدها و یا به حذف چتر حمایتی دولت از اقشار کم در آلمان می انجامد.

 

س: میزان استفاده ثروتمندان و سوپر ثروتمندان از این بحران تا چه حدودی است؟

ج: بررسی های انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان نشان می دهد که یک در صد ثروتمندان آلمان 35 درصد کل دارائی های آلمان را صاحب هستند، که می شود حدود 2.5 بیلیون یورو. این مقدار ثروت بیشتر از میزان بدهکاری دولت آلمان به بانک ها است و یا به دیگر سخن 10درصد ثروتمندان آلمان 2 سوم دارائی های آلمان را صاحب هستند. از ما مرتبا می پرسند: آیا صاحبخانه ها و یا افرادی که سالیانه حدود 100هزار یورو در آمد دارند نیز از جمله افراد ثروتمند بالا محسوب می شوند؟

جوابی به این سوال اصلا از طرف مسئولین داده نمی شود. در یک کلام ثروت در آلمان بشدت متمرکز شده و در اختیار تعدادی اندک قرار دارد.

 

س: مطالبات سازمان شما چیست؟

ج: ما خواهان افزایش مالیات بر اموال و توزیع دارائی ها هستیم. در مباحث موجود صحبت از مطالبه حدود 1 یا 2 درصد افزایش مالیات در این بخش است. باید توجه داشت که 2 درصد مالیات برای مثلا 20 میلیارد یورو پول قابل توجهی است که به حساب دولت سرازیر شود تا به عنوان بودجه مصرف شود. همچنین ما خواستار آن هستیم که سود سرمایه متمرکز در بانک ها نیز به عنوان درآمد محسوب شده و از بهره مشمول آن نیز مالیات گرفته شود. دولت «هولانده» در فرانسه قرار است از کسانی که در سالیانه حداقل 1 میلیون درآمد دارند، 75 درصد مالیات دریافت کند. ما می کوشیم میزان مالیاتی را که در زمان دولت «سوسیال دموکرات ها ـ سبزها» از  50 درصد به 45 درصد تقلیل داده شده بود را مجددا به  50 درصد برگردانیم. دبیر اول «حزب چپ آلمان» خانم «کاتیا کپینگ» نیز خواهان برقراری مالیات بر ثروت ها تا حد 75 درصد است.

ما بر این باور هستیم که پول مشترک اروپا ( یورو) حفظ شود. کشورهای اروپائی بهتر است در کنار هم و باهم رشد کنند. ما انتقاد داریم که چرا اصلاحات مالی فعلی در اروپا با اصلاحات ساختاری واقعیتگرایانه همراه نیست. در بانک ها باید تنظیمات اداری ـ مالی مناسبی انجام گیرد. در چهار سال گذشته که بحران مالی از بانک های آمریکا به اروپا نیز سرایت کرده است به این ضرورت بی توجهی شده است. اصلاحات ساختاری در ارتباط با بحران مالی موجود حتی در بودجه سالیانه کشور های اتحادیه اروپا نیز مورد نیاز است. دولت ها برای انجام برنامه های خود و برای ارائه خدمات اجتماعی بهتر، بویژه برای اقشار کم درآمد نیازمند درآمد های بیشتری هستند و این امر از جمله با مقرر کردن مالیات بر ثروت ها بهتر عملی است.

 

س: فکر می کنید تا چه حد در انجام مطالبات خود موفق خواهید شد؟

ج: این مطالبه ویژه، البته قابل مقایسه با مطالبات اجتماعی دیگر ما نیست. منظورم این است که پیشرفت کار در این بخش سخت و نیازمند کوشش و حمایت است. ما می خواهیم با تبادل نظرات و ایجاد زمینه بحث های مختلف زمینه برقراری « عدالت مالیاتی» را در جامعه فراهم کنیم. این بحث باید به یک بحث اصلی در سطح جامعه تبدیل شود. به همین منظور نیز لازم است تا سال 2013 این بحث به سطح بحث در مجلس قانونگزاری تبدیل شود. به همین منظور ضروری است تا در درون احزاب آلمان از هم اکنون مذاکره در این رابطه آغاز شود. حزب سوسیال دموکرات مدعی است که مخالف برقراری مالیات بر ثروت ها نیست اما در عمل از سال 1998 تاکنون اقدامی در این رابطه به عمل نیاورده است. حتی زمانی که آنها دولت را در اختیار داشتند اقدامی نکردند. اکنون صحبت از فروش اوراق قرضه است، موردی که ما معتقد به آن نیستیم، زیرا برای اوراق قرضه در زمان بازپرداخت باید مالیات پرداخت شود. این به نفع جامعه نیست.

 

 

 

 

                        راه توده  372      9 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت