راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بنیانگذاری
"بانک عمومی"
راه حل بحران
در یونان است
آذر فریتاش

 

مصاحبه روزنامه اومانیته با الکسیس تسیپراس رهبر حزب سیریزا، دومین حزب یونان

اومانیته : شما یکی از امضاکنندگان طرح شهروندان اروپایی به منظور جمع اوری یک میلیون امضا در جهت  تاسیس یک بانک عمومی می‌باشید. چه تغییری این بانک در اقتصادی یونان خواهد داشت؟

تسیپراس : اول از همه  تعهدات  یونان در مورد پیشنهادهای ریاضتی بانک مرکزی اروپا و صندق بین المللی پول و اتحادیه اروپا باید لغو شود. یعنی یونان باید از تعهد خود به اجرای برنامه‌های ریاضتی اقتصادی که کشور را به نابودی اقتصادی سوق میدهد باید آزاد شود. نکته دوم اینکه ما باید مسیر توسعه اجتماعی واقتصادی ملی را دنبال کنیم و در مقابل هژمونی بانکهای خصوصی که در حال حاضر کشور را چپاول میکنند بایستیم. به همین دلیل به بانک عمومی و دولتی نیازمندیم که به نیازهای اجتماعی مردم پاسخ دهد.

- دولت یونان در چه زمینه‌ای برای رشد اقتصادی باید سرمایه گزاری کند؟

- بخشهای متنوعی برای سرمایه گذاری رشد اقتصادی وجود دارد که ما قادریم با دیگران در آن رقابت کنیم .من مجبورم از کلمه" رقابت" که مخالف آن هستم استفاده کنم. مانند بخش های کشاورزی و گردشگری که در صورت سرمایه گذاری بازتاب مثبتی را در رشد اقتصادی ایفا میکند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان سرمایه گذاری در منابع تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و آب سودمند خواهد بود. البته برای اینکه تمام بخشهای اقتصادی فعال عمل کند نیاز به کمکهای دولتی داریم. با این حال پیمان ثبات مالی اروپا به ما فرمان دستور فرموده تا برنامه‌های ریاضتی را اجرا کنیم که معنای آن کاهش شدید هزینه‌های عمومی است. تعهد به چنین اقدام‌هایی نه تنها هیچ گونه تطابقی با نیاز‌های اساسی مردم یونان ندارد بلکه مردم را به فقر و بیکاری سوق می‌دهد و گفتگو برمبنای سیاست منطقی را ناممکن می‌کند. این غیر ممکن است که تصور کنیم اقتصاد یونان بدون بخش عمومی و دولتی نیرومند بتواند تقویت شود و به حرکت درآید. بر‌ای اینکه اقتصاد یونان از این وضع بیمارگونه رهائی یابد و به حرکت درآید حزب سیریزا مایل است با اقتصادانان یونانی و دیگر کشورهای اروپایی به بحث و گفتگو بنشیند. اما نه با اقتصاددانانی که  سیاست و منطق خود را برپایه نئولیبرالیسم پایه گذاری کرده اند. ما اگر درمورد توسعه اقتصادی واجتماعی سخن می‌گوییم سرمایه داری هم همین ادعا را دارد. بنابراین این بسیار مهم است که مشخص شود که منظور از توسعه چیست و آیا این توسعه به نفع مردم است یا خیر.

- کشورهای اروپایی چه اقدمات اضطراری را برای کشورهای ضعیف منطقه باید در نظر بگیرند؟

- مهم این است در مورد همه کشورهای منطقه یورو صحبت کنیم و نه فقط در مورد کشورهای ضعیف منطقه زیرا ضعف کشورهای مقروض ضعف ساختار کلی منطقه یورو میباشد و نه مختص  کشورهای ضعیف منطقه. مسئله اینست که بانک مرکزی اروپا قادر نیست به کشورهای منطقه وام بدهد. اقدامات ریاضتی نیز راه حل برون رفت ازبحران نیست. بنابراین کشورهای ضعیف منطقه نیازمند طرح توسعه اجتماعی هستند. چنین طرحی به همه کشورهای منطقه برای خروج از بحران کمک میکند. اگر کارگران منطقه یورو ضعیف حقوق و دستمزدی ناچیزی دارند، کارگران منطقه یوروی غنی نیز بنوبه خود از حقوقی درسطح نیاز‌های خود برخوردارنیستند. بنابراین همه منطقه یورودر خطر است و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت.

 

 

 

                        راه توده  372      9 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت