راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه دبیراول حزب کمونیست روسیه
جنگ در سوریه
به ایران و روسیه
خواهد رسید!

 

در روز 26 -7 - 12 از طرف کانال تلویزیونی 24 روسیه، مصاحبه ای با گنادی زوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه فدراتیو انجام داده و آن را پخش کرد .

زوگانف در این مصاحبه که بیش از یک ساعت به طول انجامید به تحلیل اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روسیه و جهان پرداخت. او در ارتباط با حوادث سوریه به صراحت نیات جهانگشایی آمریکا و متحدان آن را بیان کرد. زوگانف  با خطرناک خواندن ادامه جنگ در سوریه و ابعاد دهشتناک آن در این کشور خاورمیانه ای، تسری این جنگ به ایران و در نهایت به روسیه را محتمل دانست.

رهبر حزب کمونیست روسیه بقای روسیه و صلح جهان را در گرو روسیه ای با اقتصاد و سیاستی قدرتمند و اقتدار نظامی ارزیابی کرد.

سه روز پیش از آن، خبر گزاری اینترفاکس بیانیه جزب کمونیست روسیه در ارتباط با حوادث سوریه را منتشر کرد. دراین اطلاعیه آمده بود:

فشارهای آمریکا سوریه را وادار کرده تا دولت این کشور اعلام کند در صورت تجاوز کشورهای خارجی، برای دفاع از خود از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد. پس از وتوی قطعنامه سازمان ملل از طرف روسیه و چین، آمریکا صراحتا اعلام کرده است که سعی خواهد کرد از طریق باصطلاح " دوستان سوریه " حکومت این کشور را تغییر دهد. به نظر ما، این حق کشور سوریه است که اگر مورد تجاوز نیروهای خارجی قرار گرفت از همه امکانات دفاعی خود استفده کند. حکومت آمریکا با دور زدن سازمان ملل می خواهد با فشردن گلوی سوریه این کشور را  به زنجیر کشور های یوگسلاوی، عراق، افغانستان و لیبی متصل کند. افسار گسیختگی آمریکا به مرزهای غیر قابل کنترل رسیده است و بطور جدی صلح جهانی را به خطر انداخته است . اگر دخالت نیروهای نظامی خارجی در سوریه شکل عملی به خود بگیرد مهم ترین حادثه بعد از جنگ دوم جهانی خواهد که پی آمدی جز فروپاشی جامعه جهانی نخواهد داشت .

ما همه مردم صلح دوست جهان را فرا می خوانیم تا برای جلو گیری از بروز یک فاجعه جهانی متحدا عمل کنند و مانع  از آن گردند تا نیروهای متجاوز به سوریه نیروی نظامی گسیل دارند.

 

 

 

 

                        راه توده  372      9 مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت