راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اسپانیا، بزودی
یونان دوم
خواهد شد
اومانیته- آذرفریتاش

 

لویی دو گیندوس وزیر اقتصاد اسپانیا روز شنبه اعلام کرد که اسپانیا خواهان دریافت یک "کمک مالی اروپایی" برای بانک های این کشور است. کشورهای منطقه اروپا پیشتر اعلام کرده بوند که حاضرند تا 100 میلیارد یورو در اختیار اسپانیا قرار دهند. این مبالغ مستقیما در اختیار بانک های اسپانیا قرار خواهد گرفت که گلوی آنها در نتیجه ارتباط با بخش مسکن گرفته شده و 200 میلیارد دلار اعتبار در اختیار دارند که وام گیرندگان قادر به پرداخت آن نیستند.

با اینحال وزیر اقتصاد اسپانیا برای آرام کردن مردم کشور خود تاکید کرد که مسئله نجات اسپانیا در میان نیست. شروط پرداخت این مبالغ به بانک ها تحمیل خواهد شد و نه به جامعه اسپانیا. این ادعایی است که هیچکس بدان باور ندارد. اسپانیایی ها به حق نگران شرایطی هستند که سه چرخه اروپایی یعنی کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا می خواهند به این کشور تحمیل کنند. آنان نگران هستند که کدامیک از خدمات عمومی نابود خواهد شد، کدام بخش اقتصادی خصوصی خواهد گردید و حمایت های اجتماعی در کدام قسمت حذف خواهد شد؟

به همین دلیل بود که آنان با شنیدن این خبر با بهره گیری از شبکه های اجتماعی به شکلی خودجوش و با  به خیابان ها ریختند. همانطور که روزنامه "ال موندو" روز یکشنبه نوشته است حتی اگر این کمک موکول به پذیرش شروط اضافی نشده باشد این واقعیت به قوت خود باقیست که سردمداران اروپا خواستار تداوم برنامه های ریاضتی قبلی و افزایش مالیات های غیرمستقیم، آزاد کردن بازار کار و افزایش سن بازنشستگی و غیره هستند که اسپانیا بطور رسمی با آن مخالفت کرده است.

 

 

 

 

                        راه توده  365      22 خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت