راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بازی دو طرفه
اخوان المسلمین
و ارتش مصر

 

هفته گذشته هزاران نفر در مصر برای مقابله با "کودتا در قانون اساسی" در میدان التحریر قاهره تظاهرات کردند. البته این تظاهرات را نمی توان با بسیج وسیع صدها هزار مصری در سال 2011 که به سقوط مبارک منجر شد مقایسه کرد. در این تجمع اکثر سازمانهای دمکراتیک وچپ چون "کفایا"به رهبری جورج اسحاق، هوادارانخالد علی از وکلای مترقی واتحاد جوانان انقلابی مصر شرکت داشتند. این تظاهرات ضمنا نمایش قدرت اخوان المسلمین است برای آنکه راه مذاکره و گرفتن امتیازات از ارتش را باز کند. اکنون ارتش قوه مقننه را با شکلی مشکوک در کنترل خود گرفته است.هدف اصلی اخوان المسلمین دفاع از نامزد انتخابی خود محمد مررسی است که او را پیروز انتخابات میدانند ولی با مداخله ارتش از قدرت محروم است و در آینده حداکثر رئیس جمهوری خواهد بود که در گروگان ارتش قرار دارد. اکنون با مداخله در قوه مقننه ارتش مصربه دولتی در داخل دولت تبدیل شده است. ژنرالها و بازماندگان رژیم گذشته تمام امتیازات و مزایای دولتی وغیر دولتی خود را حفظ کرده اند. این ژنرالها سالها ظاهرا ماموریت دفاع از میهن و ارگانهای دولتی  را برعهده داشتند ولی در واقع ماموریت آنها دفاع از رژیم مبارک بود.

پس از دولت ناصر در مصر، ژنرالها از چارچوب فعالیت اصلی خود خارج شدند وارتش کنترل شرکتهای بزرگ مالی وصنعتی و خدمات عمومی، امور مالی وتجاری را که نزدیک به 40 در صد اقتصاد مصر می باشد دراختیار خود گرفت. به همین دلیل نمی خواهد قدرتی را که سالها در کنترل خود داشته به شهر وندان و مردم مصر واگذار کند. از این نظر ارتش هیچ اعتباری برای آرای مردم قایل نیست و چنانکه دیدیم به راحتی تصمیم به انحلال پارلمان گرفت و آن را منحل کرد.

بسیار خوشبآورانه وعده های واشنگتن را که برای هدف های اصلی واستراتژیک خود رژیم مبارک را رها کرد باور کردند و تصور میکردند که امریکا ارتش مصر را نیز مانند مبارک رها خواهد کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد مبارک با امریکا و اسراییل موافقت نامه صلحی امضا کرده است  که با وجود سرنگونی مبارک همچنان معتبر است. ارتش تاکید کرده است که به تعهدات خود در مقابل امریکا واسرائیل وفادار خواهد ماند. از همین روست که کاخ سفید کودتای ارتش را محکوم نکرده است.

 

 

 

   راه توده  364      15 خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت