راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

«سوسیالیسم قرن 21»
شعار حزب کمونیست برزیل
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

«حزب کمونیست برزیل» در سال 1922 در شهر« نیترو» در نزدیکی شهر«رئو دو ژانیرو» بنیانگذاری شد. « فرآیرا گولار» یکی از مسئولین این حزب در این رابطه نوشته است:

«در آن زمان شمار بنیانگذاران حزب زیاد نبود و در آن تاریخ این اتفاق در سطح بین المللی نیز چندان منعکس نشد، اما آنها موفق شدند بنیاد حزبی را پایه گذاری کنند که اکنون از جمله احزاب کمونیست قوی در سطح بیم الملل محسوب می شود.

«آسترو جولیدو» کارگر روز مزد، «کوردارو» کتابدار، « پیمنتا» هنرمند گرافیک کار، «ژوزه الیاس» ورزشکار، «لوئیس گرس» آسیابان، «کوندون» و «باربوزا» خیاط، «هرمو گونیو» راننده لوکوموتیو و«نکووته» سلمانی در سال 1922 نهالی را کاشتند که اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده است»

اگر چه «حزب کمونیست برزیل» بزرگترین حزب برزیل نبود، اما در تاریخ برزیل موجودیت حق طلبانه خود را ثبت کرده است. بین سال های بنیانگذاری ( 1922) تا (1985) حزب فقط دوسال امکان حضور قانونی و علنی در جامعه برزیل را داشت. انشعاب سال 1962 که بخشی از حزب را به دیدگاه های آن زمان حزب کمونیست چین نزدیک می کرد نتوانست در موجودیت حضور کمونیست های برزیل خللی وارد کند. اکنون هر دو حزب در برزیل در کنار هم 90 دمین سال بنیانگذاری خود را جشن می گیرند.

در 90 سال گذشته «حزب کمونیست برزیل» با صد ها حزب چپ، سوسیالیست و کمونیست در سطح بین الملل در تماس بوده است. حزب توانسته است با دعوت از روشنفکران چپگرای جهان و بویژه منطقه به اجلاس و مذاکرات خود ، خلق های آمریکای لاتین را با دیدگاه های خود آشنا کند.

نمایندگان حزب در دولت ائتلافی فعلی در بیست و سوم و بیست و چهارم ماه مارس گذشته سمینار ملی «بررسی اشکال مبارزه با وابستگی به امپریالیسم وروش های مبارزه برای دستیبابی به سوسیالیسم قرن 21 در سطح ملی» را برگزار کردند. در این سمینار از جمله مباحث مربوط به ملی و منطقه ای که در آثار«مارکس» و«لنین» نیز به آنها پرداخته شده مورد بحث و بررسی شرکت کنندگان قرار گرفت. موضوعات «بحران مالی امپریالیسم» و مبارزه برای برابری طلبی بین المللی خلق های جهان و اشکال بررسی پیشروی مبارزات برابری طلبی ملی در آمریکای لاتین از جمله مباحث اصلی در سمینار بود. «آتیلیو بورون» و «میگوئل اوربانو» از جمله روشنفکران آمریکای لاتین بودند که به سمینار دعوت شده بودند. نمایندگان 10 حزب کمونیست از کشور های جهان و نیز نماینده حزب «م. پ.ل.آ» از آنگولا در سمینار حضور داشتند. سمینار همبستگی خود را با خلق فلسطین اعلام کرد و نیز بحران آفرینی ضد سوریه را از طرف کشور های امپریالیستی محکوم کرد. بحران مالی اروپا و پروسه رشد نیرو های ملی و دموکرات در آمریکای لاتین زمان قابل توجهی را در سمینار برای بررسی به خود اختصاص دادند همچنین موضوع جنگ در کلمبیا و « بحثی با عنوان «خیزش و مقاومت مردمی در کلمبیا بر علیه تروریسم دولتی» مطرح شد که بررسی اشکال مختلف این پدیده در برنامه کاری هیئت برگزاری کننده قرار گرفته است.

 

 

 

   راه توده  359      4 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت