راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

موریانه ای
بنام حجتیه
یک انقلاب را بلعید

 

شیخ محمود حلبی بنیانگذار انجمن ضد بهائیت درایران است. او که سخنوری توانا بود و در جنبش ملی دهه 1330 ساکن مشهد و زیر شعار دفاع از جنبش علیه حزب توده ایران فعال بود. سخنرانی های او از رادیوی آن زمان در مشهد و فعالیت هایش از روی منابر و پیوندش با شیخ بهلول از سوابق این دوران حلبی است. او پس از کودتای 28 مرداد از مشهد به تهران آمد و امام جمعه یکی از مساجد مهم جنوب تهران (لرزاده) شد و با حمایت رژیم شاه انجمن ضد بهائیت را پایه گذاری کرد.

 

به نقل از برنامه پرگار در بی بی سی:

بعد از 28  مرداد در نامه هائی که حلبی به روسای شهربانی ها می نوشت اهداف انجمن را مبارزه عامی، اخلاقی و آموزشی عنوان می کرد . اما در سخنرانی هایش بوی خشونت می آمد . مثلا اسلام از جوانان بزدل بدش می آید...اسلام از مردم ضعیف بدش می آید ...خیر و شر و نیکوئی ها همه زیر شمشیر هستند. در تسبیح هم هست اما این کار پیر و پاتال ها و از کار افتاده ها است. جز شمشیر مردم به راه درست نمی آیند . شمشیر است که طاقی و یاغی را گردن میزند . دشمن دین و خدا را به شمشیر گردن بزن. این شمشیر تو کلید جهنم او است او را به جهنم می اندازد و تو را به بهشت ...مسلمان باید قوه نظامی داشته باشد.  این قوا را کجا باید استفاده کند؟ با کفار و ملحدین ... ملحدین و کمونیست ها خبیث ترین انسان های روی زمین هستند ... این ها با الوهیت خدا می جنگند ...این ها تاج و تخت کبرایائی خدا را آتش می زنند ... قدرت نظامی باید قوی شود برای کوبیدن این ها .

 

عبدلکریم سروش در نوشته های خود آورده است که  یکسال با انجمن حجتیه همکاری داشته و علت کناره گیری خود را این طور می گوید: انجمن ضد بهائیت می گفتند کارشان فقط آموزشی است در حالی که وظائف دیگری از اعضای خود می خواست بدین معنا که به انجمن بهائی ها بروند و خود خود را  یک بهائی دو آتشه جا برنند و نقش آن ها را بازی کنند و شکارهای آن ها را شکار کنند... صحبت کردن و گاه کتک زدن و کتک خوردن و کلنجار رفتن که من اهلش نبودم ...

این تشکیلات اساس کارش مخفی کاری است تا حدی که حتی دو نفر یکدیگر را نمی شناسند ...نمونه آقای گل زار که در تشکیلات بهائی ها بوده و در آن تشکیلا ت او را به اسم محمودی می شناختند ...این که می گویند حجتیه خودش را بعد از انقلاب منحل کرده درست نیست زیرا اعضائی که پرورش داده در عرصه های مختلف حکومت جمهوری اسلامی در راس کار بوده اند . از جمله عباس سلیمی نمین ، حدادعادل ، سروش ، محمد تقی بانکی ، برادران نهاوندیان و مصطفی میر سلیم و طیف های مختلف ...

مثلا در سال 83  آقای خزعلی می گوید حجتیه فعال است. آن ها هستند و به کار های دینی خود مشغول می باشند. افرادی هنوز در برخی جا ها کار می کنند ... دولت باید از آن ها برای مبارزه با بهائیت استفاده کند. در شهریور همان سال آقای خزعلی در مصاحبه با ایسنا گفت که آنها منحل نشده اند فقط کار نمی کنند . آن ها کادر هائی دارند که دولت باید از آن ها استفاده کند .

 ...صحبت سر پروراندن افراد با اندیشه های جحتیه است، حال تشکیلاتی باشند یا نباشد... سرلشگر صیاد شیرازی در خاطرات خود با افتخارمی نویسد که فردی را که مبلغ  بهائی بوده در اصفهان ایشان او را لو داده و اعدام شده ...حداد عادل یکی از پنج نخبه های فیزیک را که بهائی بوده از پای پلکان هوا پیما بر میگرداند ومانع از رفتن او به المپیاد جهانی شده است ...این افراد با چنین تفکراتی پرورش یافته اند ...

آقای خمینی در زمان خود انجمن را غیر قانونی خواند و در عین حال حجتیه هم در آن زمان حضور چندانی نداشت ...

در زمان آقای خامنه ای حجتیه پر و بال گرفت  ... او چون در مشهد بوده با انجمنی ها تماس داشته و از علقه و دوستی بین خود برخوردار بوده اند. از جمله مهندس سجادی و جواد مادر شاهی که از اعضای بالای حجتیه بوده اند و بعدا مادر شاهی شد مشاور امنیتی و رئیس دفتر ایشان در زمان ریاست جمهوری. جواد مادر شاهی همان شخصی است که آقای حجاریان در خاطراتش مینویسد که او توانست اسناد ساواک مربوط به حجتیه را به دست آورد و نابود کند که دست آخر به دستور آقای خمینی از سمتش عزل می شود ...

ویا مثلا آقای افتخار زاده که ایشان هم از افراد برجسته انجمن حجتیه بوده طرحی را به دولت احمدی نژاد داده است که مدیران سطح بالای وزارت ارشاد و آموزش وپرورش باید 40 ساعت وقت اختصاص بدهند به اینکه این مدیران در رابطه با مهدویت و ظهور مهدی را حفظ کنند...

یکی دیگر از اعضای بلند پایه حجتیه آقای مشائی است که به گفته خودش مسئول انجمن در مازندران بوده است.»

 

راه توده: سید حسن افتخارزاده سبزواری، اصغر صادقی، جواد مادرشاهی و سجادی اکنون از اعضای رهبری انجمن حجتبه اند. و جالب است که عکس این افراد، با آنکه در کاخ ریاست جمهوری در دوران علی خامنه ای و اکنون نیز در بیت رهبری و در کنار دولت فعال اند جائی منتشر نمی شود!

 

 

 

 

   راه توده  359      4 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت