راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

وحشت چین
از جنگ میان
دو "سودان" نفت خیز
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

 

دولت چین برای پایان بخشیدن به تشنج میان سودان شمالی و سودان جنوبی میانجیگری میکند. پس از بمباران دوروزه توسط نیروی هوائی سودان در منطقه نفت خیز مرزی بین دوکشور درهفته گذشته، رئیس جمهور چین "هو جینتائو " که مهماندار رئیس جمهور سودان جنوبی دربازید رسمی از پکن بود از رهبران دو کشور خواست همکاری و خویشتنداری برای پایان بخشیدن به جنگ و تشنجات داخلی را آغاز کنند.
تقسیم درامدهای نفتی بین دو سودان عامل اصلی درگیری های کنونی درمنطقه نفتی بین دوکشور است. این مسئله دولت چین را وادار به میانجیگری برای حل بحران در منطقه کرده است. منطقه نفتی که 5 در صد واردات نفتی چین را تامین می کند و سودان را به یکی از صادر کنندگان نفت به این قدرت اقتصادی آسیائی کرده است. دولت چین با همکاری فعالانه خود و در خواست از جامعه بین المللی در صدد متوقف کردن فوری جنگ در منطقه مرزی بین دوسودان است. همچنین در بازدید رسمی رئیس جمهور سودان جنوبی "سالوا کیر" پکن افتتاح سفارتخانه سودان جنوبی را در چین اعلام کرد و افزود که دولت چین صادقانه امیدوار همکاری و دوستی دوجانبه ومسالمت آمیز بین دو کشور سودان است. این درحالیست که خارطوم به سودان جنوبی اعلام جنگ کرده است. اضطراب دولت چین از تنش روبه رشد در میان دوسودان است. دومین قدرت اقتصادی جهان با تحریم های نفتی که جامعه بین المللی علیه ایران یکی از تامین کنندگان نفت چین اتخاذ کرده است. بطور فزایندهای وابسته به نفت وارداتی برای تولیدات خود می باشد. "فیلیپ اگور" سخنگوی ارتش سودان جنوبی اعلام کرده است که هواپیماهای" انتولوف" سودان به سه روستا در 40 کیلومتری در داخل خاک سودان جنوبی حمله کرده اند و بازار مرکزی پاییخت زیر بمباران است. این بمباران از طرف روزنامه نگاران خارجی در محل ونیروهای سازمان ملل مورد تائید قرار گرفت که البته دولت سودان این بمبارانها را تکذیب کرده است.
تنش ها میان دو سودان روی منطقه "هگ لیگ" که شرشار از منابع نفتی است می باشد که در دوطرف مرز دو کشور واقع است. چین خریدار 40 درصد نفتی دو کشور سودان می باشد. بنابراین بطور بالقوه نقش مهمی را در حل و فصل بحران کنونی ایفا خواهد کرد وهمچنین شرکت های نفتی چین و شرکای آن در پروژه های بزرگی در سودان جنوبی و سودان مشغول فعالیت میباشند. "لیو وی مین" سخنگوی وزارتخارجه چین در این باره گفت: ما بر این باوریم که از حقوق و منافع مشروع خود باید بطور موثری محافظت بکنیم . چینی ها وسیعا در سودانی که در انزوای دیپلماتیک بسر می برد سرمایه گذاری کرده اند و متحد اصلی سودان می باشند. "شرکت (ژ.ان.پ.او.ث.) شرکت نفتی که 40 درصد از سهام ان متعلق به چین و30 درصد به شرکت پتروناس مالزی، 25 درصد به شرکت " او.ان ژ.ژ" هند و 5 در صد متعلق به شرکت" سوداپ "سودان "خارطوم" می باشد. در حوزه نفتی "هیگ لیک " بین 50 تا 55 هزار بشکه نفت در روز استخراج می شود اما اکنون تولید نفت بطور کامل در منطقه متوفق شده است.

روزنامه اومانیته24 و26 اوریل

 

 

 

 

   راه توده  360      11 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت