راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دو روئی کرملین
در برابر چین
پراودا- ترجمه بهروز بکتاشی

 

|کنستانتین سیوکف" معاون ریاست آکادمی مسائل ژئوپولیتیک روسیه در مقاله که در پراودا منتشر شد نوشت: چین امروزه همسنگ واقعی با ایالات متحده و ناتو است. چین بر خلاف ایالات متحده و ناتو که در مرحله ورود به عمیق ترین بحران بسر می برند و توانائی ایستادگی در برابر چین را از دست میدهند٬ چین در بخش صعودی حلقه پیشرفت خود قراردارد و دارای تمامی امکانات برای پیشی گرفتن ایالات متحده در زمینه اقتصادی و نظامی در طی ۱۰ سال آینده را دارد. امروزه چین و روسیه بمثابه متحد به یکدیگر می نگرند و این نکته در زمینه عمل مشترک در عرصه جهانی پیرامون مسائل سوریه و ایران٬ مسائل قرارداد و همکاری شانگهای و در بسیار دیگری از جوانب منجمله همکاری نظامی و تکنیک دیده میشود. اما با گشایش پایگاه ناتو در اولیانقسک، روسیه سیاست دوگانه خود را در برابر چین به نمایش گذارد و این نکته موجب شک و تردید جدی بین رهبری چین نسبت به صداقت روسیه میشود. چین را متقاعد می سازد که رهبری روسیه در تصمیم گیری ها آزاد نیست و نه منافع مردم بلکه منافع ناتو مورد توجه رهبری روسیه است. عواقب این سیاست می تواند موجب تخریب روابط روسیه وچین شود و بعلاوه میتواند موجب بوجود آمدن وخامت نظامی بین روسیه و چین گردد. با در نظرگرفتن این نکته که امروزه چین بیشتر و بیشتر در رویاروئی با ایالات متحده قرار دارد. امروزه ایالات متحده توجه خود را همانا جنوب-شرقی آسیا اعلام میکند. جائیکه در ارتباط مستقیم با منافع چین است. استقرار نیروهای ناتو در اولیانفسک می تواند دلیلی برای از بین بردن روابط روسیه و چین بشود و میتواند روسیه را درشرق دور بسوی فاجعه اقتصادی و نظای سوق دهد. از آنجائی که شرق دور تنگ ترین ارتباطات را با چین دارد. نتیجه آن میتواند از دست دادن روسیه٬ تمامی شرق دور٬ سیبری و اورال باشد. از اینرو گشایش پایگاه ناتو در اولیانفسک علیرغم بیا نیه های دولتی٬ جدی ترین ضربه به منافع و امنیت ملی روسیه فدراتیو می باشد. چنین ضربه ای را تنها دشمنان روسیه میتوانند وارد کنند.

 

 

 

   راه توده  360      11 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت