راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

انقلابیون

واقعی سوریه

زیر فشاراند

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرفریتاش

 

بحث و گفتگو برای حل فصل بحران سوریه در سازمان ملل ادامه دارد. تصمیماتی ممکن است در روزهای آینده درمورد بحران سوریه در سازمان ملل متحد به تصویب برسد. در آخرین بحثی که برای حل فصل مسالمت آمیز خروج از بحران سیاسی در سوریه مطرح شده مسئله محکومیت خشونت ها و پایان دادن به ادامه آنها مورد بحث قرار گرفته است. روزنامه اومانیته 2 ژانویه مصاحبه ای با "هتیم مانا" مسئول کمیته هماهنگی ملی برای تغییرا ت دمکراتیک در سوریه انجام داده است. که ترجمه آن را نقل میکنم.

پرسش: نظر شما در مورد تصمیمات سازمان ملل وبخصوص نگرش اتحادیه عرب در مورد بحران سیاسی در سوریه چیست .

پاسخ: ما در دورانی بسیار سخت و پرمخاطره  بسر می بریم. اکنون اتحادیه عرب بعد از شصت سال از خمودگی و فلجی که  بدان مبتلا بود رها شده است. این اتحادیه برای حل وفصل  بحران در برخی از کشورهای جهان فعالیت را شروع کرده است. اکنون در شرایطی که کشورهای بطور سنتی قوی ومعتدل  مانند مصر در اثر مشکلات داخلی خود ضعیف شده اند بعضی ازکشورهای  حوزه خلیج فارس در اثر بحرانهایی که موقعیت و وضعیت کشورهای شمال افریقا گریبانگیر آن می باشند نقشی فراتر از وزن  بین المللی خود یافته اند که در در بحران های شمال افریقا ان را می بینیم. متاسفانه کشورهای خلیج فارس دو مسئله اصلی را باهم مخلوط کرده اند. یعنی درگیری خود با ایران را با وضعیت داخلی در سوریه. به این معنا که هربار فشارهای بین المللی بر ایران افزایش مییابد جو فشار در سوریه از طرف افراط گرایان افزایش می یابد. هزینه این برخوردهای خشونت آمیز را مردم و انقلابیون سوری میپردازند. من فکر میکنم دو روند بسیار خطرناک در سوریه در حال شکل گیری است. اول افراط گرایان سنتی و دوم نظامی گرایی.

- اتحادیه عرب به نظر میرسد که سعی در به حاشیه راندن روسیه دارد ودر در اردوگاه غرب قرار گرقته است نطر شما در این مورد چیست؟

- من شخصا از دبیر کل اتحادیه عرب "نبیا ال عرب "در خواست کردم که قبل از سفرش  به امریکا به روسیه برود. دلیل من این است که منطقی نیست که یک کشورمانند قطرنقشی بزرگتر از روسیه در مناقشات سوریه ایفا کند. اما این موضوع را تنها مجمع تصمیم گیری اتحادیه عرب ویا شورای امنیت سازمان ملل میتواند بررسی کند.

- در مورد پیش نویس قطعنامه که برای حل وضعیت کنونی در سوریه مورد بررسی است چه فکر میکنید؟

- .فرمول ارائه شده در اصل خود در مسیر درستی تدوین نشده است. باید تغیراتی در این فرمول داده شود ونیاز به بحث وگفتگویی سازنده برای برون رفت از بحران سوریه میان روسیه واتحادیه عرب صورت بگیرد. سوریه آخرین سنگر حفاطت نظامی و استراتژیک روسیه در منطقه است. روسیه هرگز اجازه آنچه را در لیبی گذشت در سوریه نمی دهد. در لیبی هنوز هم "پیچیدگی هایی" وجود دارد. تا اول نوامبر بختی برای اپوزیسیون سوریه وجود داشت و آن طرح اتحادیه عرب بود که رژیم سوریه ومجموع  نیروهای اپوزیسیون و روسیه و کشورهای غربی این طرح را تصویب کردند. برای اولین بار بعد از هشت ماه در گیری ما به یک طرح مورد قبول دو طرف یعنی نیروهای متخاصم ونیروهای درگیر رسیدیم. مرحله دوم یعنی  به اجرا گداشتن وعملی شدن این طرح بود که گفتیم اگر رژیم سوریه و یا روسیه مشکلی در مورد این طرح در آینده دارند باید با مصالحه ان را حل وفصل کنیم.

- آیا مشکلی از طرف نمایندگان کمیته گروه های وحدت مخالف دولت سوریه وجود داشت

- شورای کمیته ملی سوریه " س ان اس "همچنان خود را تنها نماینده مردم سوریه وانقلاب و آینده کشور معرفی میکنند وما نمی توانیم از این تفکرانحصاری دفاع کنیم. من به مدت چهل سال بر علیه این گونه تفکرات مبارزه کرده ام. این تفکری منجمد است که هم زمان دولت فرانسه وکشورهای خلیج فارس از ان پبشتیبانی می کنند. بدین دلیل آینده درخشانی برای اپوزیسیون "س ان اس" تا زمانی که منطق عقلانی را نپزیرند نمی توان در نظر داشت.

- آیا هنوز هم دریچه ای برای یک راه حل مسالمت امیز وجود دارد؟

- چالش اصلی این است که برای حفظ این امید همه گروهها در اپوزیسیون باهم متحد شوند و به بحث در جهت یک برنامه مشترک دمکراتیک بپردازند.

 


 

 

   راه توده  351     17 بهمن ماه 1390

                                اشتراک گذاری:

بازگشت