راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

آی مردم
"چلنگر" زبان شما بود!

 

این صفحه اول یکی از شماره های هفته نامه "چلنگر" است که به سردبیری شادروان "افراشته" در تهران منتشر می شد. او را شاید بتوان بدلیل زندگی بی وقفه با توده های مردم و انعکاس زندگی آنها در اشعار طنزی که می سرود و در چلنگر منتشر می کرد، توده ای ترین شاعر ایران بود. زمانی که شعرهایش را در ابتدای سالهای طلائی آزادی مطبوعات ایران در دهه 1320 تا کودتای 28 مرداد برای انتشار دراختیار کمیته تبلیغات حزبی توده ایران می گذاشت، بحث بر سر شعر او در این کمیته بالا گرفت. زنده یاد طبری و شادوران داوود نوروزی که هر دو عضو این کمیته بودند، سرانجام بر سر انتشار اشعار او در نشریات حزبی به توافق رسیدند. بعدها افراشته "چلنگر" را منتشر کرد که پر خواننده ترین نشریه طنز سیاسی ایران شد. افراشته بعدها برنده چند جایزه ادبی در اتحاد شوروی وقت شد. از جمله برای دو شعر "برف فقرا و برف اغنیا" و همچنین "شغال". به جرات می توان گفت که او پایه گذار سبکی در شعر طنز شد که بعدها همه آنها که در معروف ترین هفته نامه طنز پس از کودتای 28 مرداد بنام "توفیق" شعر طنز گفتند و منتشر کردند تحت تاثیر سبک او بودند. پس از انقلاب 57 نیز آنها که در نشریه "آهنگر" شعر طنز گفتند و منتشر کردند و یا آنها که در سالهای بعد در "گل آقا" شاعر طنز پرداز شدند و یا در مهاجرت مانند هادی خرسندی شعر طنز گفتند و یا محمدرضا عالی پناه که اکنون شعر طنز در جمهوری اسلامی می گوید و در محافل ادبی می خواند، همگی متاثر از سبک و شیوه شعری افراشته بودند و هستند. به همین دلیل و برای آن که یاد بزرگان و پیشکسوتان فراموش نشود، صفحه اول یکی از شماره های چلنگر را دراین شماره منتشر می کنیم. افراشته در مهاجرت پس از کودتای 28 مرداد، در کشور بلغارستان چشم بر جهان فرو بست و این درحالی بود که هنوز 50 و اندی از عمرش نگذشته بود. استعدادی که اگر همچنان در فضای ایران اجاز تنفس و زندگی یافته بود، بسیار فراتر از آنچه که شد، می توانست بشود.
نمونه ای از اشعار عالی پناه را که سبک شعری و نگاه افراشته را دارد، در اینجا
http://www.youtube.com/watch?v=N7F1mzxqZYM&feature=related بشنوید! و شماری از اشعار طنز هادی خرسندی را نیز در برخی شماره های روزنامه کیهان لندن بخوانید.
 

 

   راه توده  351     17 بهمن ماه 1390

                                اشتراک گذاری:

بازگشت