راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

جنبش مقاومت
در برابر
خاکسپاری یونان

اومانیته آذرفریتاش

 

بدنبال فراخوان دو مرکز سندیکاهای یونان وسندیکای کمونیست (پام) روزهای جمعه و شنبه این هفته یونان در اعتصاب عمومی فرو رفت. هدف از این اعتصاب اعتراض به برنامه‌های صرفه جویی و ریاضت اقتصادی بود که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا در ازای اعطای وام به یونان تحمیل کرده‌اند. این اعتصابات با تظاهرات عمومی روز یکشنبه همراه شد تا اعتراض مردم را به برنامه‌های دولت جدید لوکاس پاپدموس که قرار است به مجلس ارائه شود نشان دهد.
سه حزب ائتلاف دولتی در توافقی ناگهانی برنامه ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا را تصویب کرده و آن را به مجلس ارائه کرده اند. سندیکاها این برنامه را "خاکسپاری جامعه یونان" ارزیابی کرده و معتقدند که دولت با این برنامه دیگرمشرعیتی ندارد.
اعتصابیون و معترضان و اعضای دو سندیکای کارگری بالا سه روز پیاپی در میدان مرکزی "سنتگما" حضور داشتند. شهر آتن نیز دو سال است که شاهد برخوردهای معترضان و نیروهای پلیس است. سندیکای کمونیست "پام" با فراخوانی از اعضای خود خواسته که از شب پنجشنبه به دیگرتظاهرکنندگان سندیکاهای یونان در میدان مارس بپیوندند. سه شنبه گذشته نیز بیش از 20 هزار تن در آتن و شهر سالونیک اولین اعتصاب عمومی را برعلیه "معجون" جدیدی از سخت گیری‌های اقتصادی که دولت تحت عنوان بهبود بیماری اقتصادی به خورد مردم می‌دهد سازمان دادند.
روتیز دبیرکل یکی از سندیکاهای معترض "اصلاحات" مورد نظر دولت را اقدامات دردناکی می‌داند که منجر به بدبختی بیشتر جوانان و کارجویان وبازنشستگان یونانی می‌شود. وی می‌گوید: "ما این اقدامات را قبول نمی کنیم و تسلیم این سیاست ها نمی‌شویم. این برنامه‌ها کشور ما را به سوی یک قیام اجتماعی سوق میدهد" دبیر کل دیگر سندیکای یونانی نیز معتقد است: "هدف از این اقدامات از بین بردن تمام قوانین کار و کاهش 20 درصدی و30 درصدی حقوق کارگران وکارکنان است. که در گذشته قربانی کاهش حقوق خود بوده اند".
لازم به ذکر است که سرویس خبری ارتباطات نخست وزیر یونان در گزارشی اعلام کرده که در شب پنجشنبه در مهمانی که به افتخار گروه اروپا و برای "نجات مالی"‌یونان برپا شده بود توافق کلی در مورد محتوای برنامه جدید ریاضت اقتصادی مورد خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بدست آمد. در این گزارش آمده بود که با این توافق راه برای پرداخت وامی معادل 130 میلیارد یورو از طرف منطقه یورو در اواخر ماه اکتبر به یوان هموار شده است. بدون این وام دولت یونان از تاریخ 20 مارس دیگر قادر به پرداخت قروض گذشته خود نیست و اوراق قرضه‌ای معادل چهارده نیم میلیارد یورورا که در گرو بانکداران قرار داده از دست خواهد داد.
این درحالیست که سازمان آمار یونان (ا اس او ) اعلام کرده است که بیکاری در این کشور یازده میلیونی در ماه نوامبراز مرز یک میلیون گذشته است. از زمانی که یونان در سال 2000 وارد منطقه یورو شد بیکاری به مرز 29.5 در صد رسیده است و 48 درصد از جوانان بین 15 تا 24 سال بیکار هستند.

 

   راه توده  352     24 بهمن ماه 1390

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت