راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات ریاست جمهوری روسیه
کاخ کرملین
زیر فشار
جنبش مردم روسیه
آزاده اسفندیاری

 
 

انتخابات پارلمانی روسیه در دسامبر سال گذشته ، نقطه عطفی را در این کشور- پس از فروپاشی اتحاد شوروی- رقم زد. در بیست سال گذشته پس از تخریب اتحاد شوروی مردم پروسه های متفاوتی را در روسیه از سر گذراندند. در ابتدا حوادث را با بهت و ناباوری شاهد بودند و در اوسط با یاس، کناره گیری از مسائل اجتماعی را سپری کردند و در پایان به بیداری و خود باوری رسیدند .

در دو دهه گذشته مردم برنامه های گوناگون و شخصیت های متفاوتی را آزمودند. از وعده های بهشتی و زندگی های رویائی که دولت مردان مختلف که در پی هم آمدند و در بوق و کرنا دمیدند، جز عده قلیلی در راس حاکمیت کسی به بهشت مورد نظر آنان راهی نیافت. آن چه نصیب اکثریت خلق های روسیه شد، بیکاری 15 تا 20 درصدی، اعتیاد 7 تا 8 میلیونی، کاهش 5 میلیونی جمعیت، سرگشتگی و پریشانی و نتیجه قطعی آن  نداشتن آینده ای روشن بود.

با وجود اعمال محدودیت ها ، تحمیل انشعاب و غیر قانونی اعلام کردن حزب کمونیست روسیه از طرف الیگارشی حاکم، این حزب توانست از بحران های درونی عبور کرده و با تدوین برنامه ای منطبق با شرایط ویژه این کشور، با پشتکار و جدیت خود را به عنوان جدی ترین و مهم ترین آلترناتیو حکومت  به  مردم معرفی کند. در دوره های مختلف انتخاباتی – چه محلی و یا عمومی با اقبال عمومی مواجه شد.

نا بسامانی های اقتصادی - اجتماعی و شرایط غیر قابل تحمل مردم در داخل کشور و تسلیم طلبی و همکاری حکومت ها با جنگ طلبان جهانی از یک طرف و روشن گری و سازماندهی های مردمی کمونیست ها از طرف دیگر ، منجر به خود شناسیی شد که خود را در انتخابات سال گذشته مجلس دوما و یا مرکز قانون گذاری روسیه نشان داد.

معمولا در دوره های مختلف  انتخاباتی که از جانب حکومت برگزار می شد مردم شاهد دست بردن و یا تقلب و یا جا بجائی آرای  خود به نفع کاندیداهای طرفدار حکومت بودند ، لذا تقلب و دست کاری آرا در انتخابات اخیر، حکم قطره آخر را در پر شدن لیوان داشت .

افشا گری ها و دعوت به خیابان آمدن مردم از طرف حزب کمونیست اقدامی بود جسورانه و در عین حال روشنگرانه (هر چند عده ای فرصت طلب سعی بر آن داشتند تا از فضای بوجود آمده سهم خواهی کنند). در میتینگ ها و راهپیمائی های خیابانی بود که مردم یکدیگر را پیدا کردند و به قدرت و توانائی خود پی بردند. راه 20 ساله ای که با مارش های خیابانی چشم ها و گوش ها را به سرعت باز کرد و منجر به آن شد که حکومت بر خلاف  میل خود پذیرفت  که " عده ای در انتخابات تقلب کرده اند ". از آن به بعد بود که حاکمان قول برگزاری انتخابات سالم را داند!

بد بینی و عدم اعتماد مردم و احزاب سیاسی اپوزیسیون به حکومت وجود خود را در ادامه میتینگ ها و راه پیمائی های خیابانی سراسری روسیه همچنان نشان می دهد .

عدم هماهنگی گروه ها و احزاب اپوزیسیون در گذشته باعث شده بود تا الیگارشی های حاکم به بهترین نحو از تفرقه نیروها بهره گیری کنند. دستآورد دیگر به خیابان آمدن و آگاه شدن مردم از گذشته سیاسی کشور، نزدیک شدن احزاب برای امر اتحاد در مقابل خود سری های حکومت می باشد. از آن جمله برپائی میتینگ ها و قدرت نمائی مشترک در میدان ها و خیابان ها تا همکاری در تدوین سیاست داخلی و خارجی روسیه درمجلس دوما و ...

قدم اصولی و قابل توجه دیگری نیز در هفته گذشته برداشته شد و آن امضای پروتکل همکاری بین حزب کمونیست و حزب لیبرال دمکرات به رهبری "ژیرینوسکی" و حزب "روسیه عادل" بود. این پروتکل همکاری در زمینه برگزاری انتخابات سالم ریاست جمهوری این کشور می باشد که قرار است چهارم ماه مارس آینده (هفته آینده) برگزار شود .

انتخابات پارلمانی اخیر در روسیه نشان داد که آرای واقعی حزب "روسیه واحد" به رهبری "ولادیمیر پوتین" بیش از 30 در صد از کل آرا نیست. با وقوف به این امر است که احزاب اپوزیسیون هر کدام کاندیدا های خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده اند و بر برگزاری انتخاباتی سالم تاکید دارند. به نظر می رسد  هیچ کدام از کاندیداها در دور اول رای لازمه را به دست نیاوردند و در دور دوم  انتخابات ، کاندیدای اپوزیسیون یک طرف و "پوتین" طرف دیگر قرار خواهد گرفت . اگر سیر انتخابات ریاست جمهوری به روال عادی طی  شود و تقلبی صورت نگیرد با دید منفی که مردم روسیه نسبت به پوتین دارند شانس انتخاب شدن او بسیار ضعیف می باشد.

به همین دلیل است که اخیرا پوتین و دولت او سعی در نشان دادن چهره ای متفاوت با گذشته، خصوصا در ارتباط با سیاست خارجی به خود گرفته است. جامعه روسیه خواهان دگرگونی و تحولاتی عمیق در ارتباط با مسائل داخلی و سیاست خارجی است.

تمامی رسانه های داخلی روسیه با کمک گرفتن از رسانه های بین المللی مانند یورو نیوز، بی بی سی، سی ان ان و سی بی اس، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه عملا و علیرغم چهره ضد غربی که پوتین به خود گرفته، به نفع او وارد میدان شده اند. این رسانه ها می کوشند از او چهره ای ملی و قابل قبول برای مردم روسیه بسازند تا بلکه کار انتخابات در همان مرحله او به نفع پوتین تمام شود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه در چهارم ماه مارس ماه آینده یکی از گره ای ترین تحولات آن کشور و تحولات جهانی را رقم خواهد زد . خلق های این کشور پهناور و ثروتمند دیگر نمی خواهند تن به سیاست های گذشته الیگارش ها بدهند. مردم  یکدیگر را در خیابان ها پیدا کردند و این آن غولی است که از شیشه بیرون آمده است. به هر دلیل، اگر پوتین یکبار دیگر نیز به کاخ کرملین برگردد، او دیگر، آن پوتین قبل نخواهد بود چرا که کوه آتشفشان خواست های مردم روسیه در برابر اوست.

 

 

 

   راه توده  354      8 اسفند ماه 1389

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت