راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اتحاد چپ
پیروز انتخابات
در یونان خواهد بود!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 
 

اشپیگل چاپ آلمان نوشت: با وجود اینکه اکثریت پارلمانی مجلس فدرال آلمان بر این عقیده است که روز دوشنبه 27 فوریه پرداخت دومین بخش از کمک مالی 130 میلیارد یوروئی به یونان را تائید خواهد کرد اما 62 درصد از مردم آلمان با ادامه پرداخت این قرص ها به دولت یونان مخالف اند.

روزنامه «تاگس تسایتونگ» آلمان در رابطه با وضعیت افکار عمومی یونان می نویسد: برآوردها نشان می دهد که اگر روز یکشنبه آینده در یونان یک انتخابات پارلمانی احتمالی برگزار شود، فقط 11 در صد مردم یونان به دولت سوسیال دموکرات (حزب پاسوک) رای خواهند داد، راستگرایان محافظه کار 27 در صد آرا را می توانند از آن خود کنند و سه حزب چپ یونان که در راس آنها حزب کمونیست قرار دارد در یک اتحاد انتخاباتی قادر خواهند بود بیش از 43 در صد آرا مردم را از آن خود کنند.

«تاگس تسایتونگ» ادامه می دهد: دلیل محبوبیت حزب کمونیست یونان(.ک.ک.ی) به سابقه مبارزاتی این حزب بر علیه فاشیسم هیتلری باز می گردد. اعضای این حزب در جنگ جهانی دوم مقاومت سرسختانه ای علیه اشغال نظامی یونان توسط نیروهای فاشیسم هیتلری از خود نشان دادند، فداکاری آنها در تاریخ مبارزات مردم یونان فراموش ناشدنی است. همزمان با مبارزه علیه اشغال نظامی فاشیسم هیتلری، مبارزه حزب کمونیست یونان علیه سیستم ستمشاهی در یونان سازماندهی شده بود و همچنین تعداد قابل توجهی از اعضاء این حزب در سالهای دهه پنجاه در اردوگاه های کار اجباری نازی ها در یونان به بیگاری واداشته شده بودند. مبارزه مخفیانه اعضاء این حزب حتی در دوران کودتای نظامی سال 1967 ادامه داشت. ممنوعیت فعالیت آزاد این حزب برای اولین بار پس از سقوط رژیم کودتای نظامی در سال 1974 رفع شد و این حزب فعالیت آزاد وعلنی خود را آغاز کرد.

لازم به ذکر است که پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی یونان آغاز شد. این جنگ میان کمونیست‌های این کشور از یک سو و نیروهای محافظه‌کار و سلطنت‌طلب با حمایت آمریکا و انگلیس از دیگر سو تا سال 1949 ادامه داشت. کمونیست‌ها از سوی اتحاد شوروی و یوگسلاوی سابق و راستگراها و سلطنت طلب ها از سوی آمریکا و انگلیس پشتیبانی می‌شدند. دکترین ترومن در سال 1947 با این هدف تصویب شد تا از نفوذ کمونیست‌ها بویژه در ترکیه و یونان جلوگیری کند. در آن تاریخ جنبش کمونیستی ترکیه بشدت قوی و افراطی بود. پس از پایان جنگ داخلی، یونان توسط یک حکومت راستگرای محافظه‌کار اداره می‌شد، ولی نیروهای چپ نیز همچنان نیرومند بودند. در انتخابات سال 1963 نیروهای محافظه‌کار در یونان شکست خوردند و ائتلافی قوی از نیروهای میانه و چپ بر سر کار آمد. این انتخاب خوشایند آمریکا، انگلیس و راستگراهای محافظه‌کار نبود. آنها نگران از پیدایش یک کشور سوسیالیستی به ایجاد تنش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی دامن زدند و سرانجام با اشاره آمریکا و انگلیس در 21 آوریل سال 1967 کودتایی نظامی از سوی سرهنگان ارتش به رهبری "پاپا دوپولوس" به مردم این کشور تحمیل شد. دیکتاتوری نظامی در یونان تا سال 1974 ادامه داشت .

حزب کمونیست یونان خوشایند «منوپول اروپا» نیست زیرا این حزب خواهان خروج یونان از اتحادیه اروپا و صرف نظر کردن کشورهای وام دهنده اروپائی از وام های پرداخته شده به این کشور است.

دو حزب چپ یونان که روزنامه «تاگس تسایتونگ» از آنها به عنوان متحد حزب کمونیست یونان نام می برد عبارتند از «حزب چپ دموکرات» که بر سوسیالیسم دموکراتیک و توجه کافی به محیط زیست باورمند است و «حزب سیرزا» به عنوان یک حزب قدیمی اما نسبتا رادیکال می تواند دومین متحد حزب کمونیست یونان در چنین انتخابات احتمالی باشد.

وبسایت اتریشی «استاندارد» در مقاله ای از تصویب ماده ای به سفارش بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول بمنظور اعماق ریاضت اقتصادی بیشتر در یونان، توسط پارلمان خبر داد که طی آن 25 درصد حداقل حقوق ها کسر می شود و 15 هزار تن از کارمندان از کار اخراج می شوند.این سایت می نویسد جامعه یونان ملتهب و عصبی است.

 

فیلمی از تظاهرات اول ماه مه حزب کمونیست یونان را اینجا می بینید:

 نه به کاپیتالیسم، زنده باد سوسیالیسم

http://www.youtube.com/watch?v=Sca4817YHmU

 

 

 

   راه توده  354      8 اسفند ماه 1389

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت