راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

ژنرال های ترک
دستشان از دولت
کوتاه می شود!
روزنامه «تاگس سایتونگ» آلمان
ترجمه عسگر داوودی
 

خبرگزاری آناتولی از ترکیه گزارش داد که « ژنرال ایلکر باشبوگ» بالاترین مقام نظامی سابق ارتش ترکیه روز پنجشنبه دستگیری شده است.
«ژنرال ایلکر باشبوگ» تا سال 2010 میلادی بالاترین مقام نظامی ارتش ترکیه و ناتو در ترکیه محسوب می شد. دادستان ویژه ترکیه «جهان قان سیز» اتهام او را دست داشتن در مسئولیت و رهبری یک «گروه تروریستی» اعلام کرده است.او در سال 2010 بازنشسته شده است.
به طور مشخص موضوع دستگیری این ژنرال سابق ناتو به اقدامات او در سال های میان سالهای 2008 تا 2010.مربوط می شود. اطلاعات ارائه شده از طرف دادستانی ترکیه گویای این موضوع است که ژنرال مذکور با سازماندهی 44 سایت اینترنتی برنامه بی ثبات کردن دولت «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه را پی گیری می کرده است. سایت های اینترنتی مذکور به گروه توطئه گر "ارگنه کون» متصل بوده اند. دوتن از افسران دستگیر شده اعتراف کرده اند که این مسئول نظامی سابق ترکیه از مطالب سایت های انیترنتی مذکور برایبراندازی دولت «رجب طیب اردوغان» در ترکیه مطلع بوده است.
از زمان آغاز دستگیریهای مربوط به توطئه «ارگنه کون» در سال 2007 تاکنون حدود 300 تن در این رابطه دستگیر شده اند که اغلب آنها نیز نظامی می باشند. ژنرال مذکور رئیس بازنشسته ستاد ارتش ترکیه بوده است.
از جمع 300 تن دستگیر شده 250 تن ژنرال ها، دیگر افسران ارتش، تعدادی وکیل و چند روزنامه نگار ترکیه می باشند. اکنون «ژنرال ایلکر باشبوگ» تحت بازجوئی است.
با آغاز روند دستگیری های «ارگنه کون» دولت ترکیه توانسته قدرت ارتش ترکیه برای دخالت در امور سیاسی کشور را محدود و کنترل کند.
ارتش ترکیه که عضو پیمان نظامی آتلاتیک شمالی« ناتو» می باشد، از سال 1960 تاکنون 3 بار کودتای کرده است. دومین کودتا در سال 1971 و سومین آن در سال 1980 انجام شد، که منجر به تغییر قانون اساسی نیز شد.

 

   راه توده  347     19 دی ماه 1390

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت