راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حاکمیت فرانسه
از پیروزی چپ
در انتخابات این کشور
وحشت کرده
راست های فرانسه برای جلوگیری
از شکست حمله نظامی به ایران
را تشویق می کنند
ترجمه و تدوین جعفر پویا
 

 

 

مبارزات انتخاباتی فرانسه که از ماه گذشته آغاز شده در هفته‌های اخیر شدت و جنب و جوش بیشتری گرفته است. حضور نیرومند ژان لوک ملانشون، نامزد "جبهه چپ" (که حزب کمونیست فرانسه ستون آن را تشکیل می‌دهد) این روزها مرکز بحث بسیاری از روزنامه‌های فرانسوی از راست تا چپ است. در هفته‌های گذشته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان آرای ملانشون از 5 درصد به 9 درصد افزایش یافته است و این باوجود کارزار وسیعی است که دستگاه‌های تبلیغاتی فرانسه به طور غیرمستقیم بسود مارین لوپن نامزد "جبهه ملی" راست افراطی انجام می‌دهند. روزنامه دست راستی فیگارو – ارگان محافل بزرگ سرمایه‌داری این کشور- در گزارشی ویژه با عنوان "ملانشون با سرعت دنده پنج می‌رود" به سخنرانی انتخاباتی وی در شهر "متس" پرداخته و می‌نویسد: "نامزد چپ رادیکال در حال بهره گیری از بادی است که در پرچم او افتاده است. موفقیت او در برنامه کانال دوم تلویزیون فرانسه که 3 میلیون و 200 هزار تماشاگر داشت (درباره این برنامه مراجعه کنید به راه توده هفته گذشته) موجب شد که این سناتور سابق سوسیالیست بتواند روز 14 ژانویه 6000 تن را در میتینگ خود در شهر متس گرد اورد. رقم مهمی که شهردار نانتز با توجه به گنجایش سالن محل میتینگ او ناگزیر از تایید آن شد."
مشکلی که اکنون طبقه حاکم فرانسه در آن گرفتار شده آن است که با باد کردن راست افراطی کوشش می‌شد تا اکثریت مردم را به پذیرش جایگزینی از حزب سوسیالیست و یا راست سنتی برای جلوگیری از پیروزی جبهه ملی راست افراطی وادار کنند. اکنون این سیاست به امری خطرناک تبدیل شده است زیرا که این نگرانی وجود دارد که آرای مردم ناراضی که آنها بسود راست افراطی جمع می‌کنند در صورتی که جبهه چپ موفق شود عدم تفاوت میان برنامه‌های اقتصادی نامزدهای مختلف را نشان دهد و یک چشم انداز مبارزاتی واقعی دربرابر مردم بگشاید، این آرا به کیسه جبهه چپ و نامزد آن ملانشون ریخته شود. همین امر آینده مبارزات انتخاباتی این دوره فرانسه را مبهم کرده است. همه کارشناسان تایید می‌کنند که برخلاف همه انتخابات گذشته هیچکس از هم اکنون نمی‌تواند پیش بینی کند دو نامزدی که به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت چه کسانی خواهند بود. ژان لوک ملانشون به صراحت گفته است که انتخابات در نهایت میان او و نامزد راست افراطی خواهد بود. و فیگارو به نقل از کارشناسان تایید می‌کند که میزان بالقوه آرای ملانشون بسیار بیش از آن است که نظر سنجی‌ها نشان می‌دهند. فیگارو با اشاره به اینکه حتی تا پیش از برنامه کانال دوم تلویزیون فرانسه، 48 درصد چپ این کشور خود را زیر نفوذ اندیشه‌های جبهه چپ اعلام کرده اند به نقل از یکی از کارشناسان نظرسنجی می‌نویسد که "حدود 23 درصد کارگران در انتخابات گذشته به جبهه ملی رای دادند. ولی تنها 30 درصد کارگران در آن انتخابات رای دادند و اگر بقیه آنها (بسود ملانشون) وارد میدان شوند میزان آرای جبهه ملی به 6 درصد کاهش خواهد یافت."
کارازارهای انتخاباتی فرانسه این بار نه تنها سرنوشت این کشور بلکه سرنوشت کل اروپا و شاید جهان را می تواند رقم ‌زند. پرسش بزرگ اینجاست که آیا تلاش برای گشودن یک جبهه جنگ در منطقه خلیج فارس و علیه ایران راهی برای سرمایه داری اروپایی و جهانی برای منحرف کردن مردم و برون رفت از بحران قریب‌ الوقوعی که در فرانسه گریبان آن را خواهد گرفت نخواهد بود؟

 

 

 

 

   راه توده  3469     3 بهمن ماه 1389

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت