راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خانم "میشل باشله"

در یک قدمی

کاخ ریاست جمهوری

آذرفریتاش

 

 

دور اول انتخابات ریاست جمهوری در شیلی با پیروزی "میشل بشله" رئیس جمهور سوسیالیست این کشور پایان یافت. این انتخابات یکشنبه گذشته برگزار شد. او با اعلام برنامه انقلابی خود در راس کاندیدهای ریاست جمهوری شیلی قرار گرفت و 46.73 در صد آراء شرکت کنندگان در انتخابات را بدست آورد. رقیب او از حزب راستگر 25 در صد اراء را توانست بدست آورد. از آنجا که پیروز انتخابات باید بالای 50 در صد آراء را بدست بیآورد، انتخابات به دور دوم کشیده شد. دور دوم انتخابات قرار است 15 دسامبر برگزار شود و همه پیش بینی ها حکایت از پیروزی خانم "بشله" سوسیالیست و بازگشت وی به کاخ ریاست جمهوری دارد.

"میشل بشله" پیروزی خود را با بسیج "اکثریت جدید" حزب کمونیست شیلی وسازمان جوانان حزب کمونیست و بخشی از هواداران دمکرات مسیحی و چند جریان سوسیالیسی که به مدت 40 سال است در دولت شرکت نکرده اند بدست آورد. وی قول داد که ظرف 100 روز پس از پیروز در انتخابات، برنامه اصلاحات مالیاتی گسترده را به اجرا می گذارد و پیش بینی افزایش مالیات شرکت های بزرگ در حدود 8 میلیارد دلار (معادل 3 در صد از تولید ناخالص داخلی) را برای تامین هزینه های اساسی نظام اموزش وپرورش و ایجاد آموزش عمومی با کیفیت و بهبود و مراقب های بهداشتی و خدمات عمومی به اجرائ می گذارد . میشل بشله قصد دارد در قانون سقط جنین تجدید نظر کند و تغیراتی را در قانون اساسی برای تمرکز زدائی و تغییراتی در سیستم اداری دولت بگنجاند. تغییراتی در سیستم  کنترل ٍثروت طبیعی کشور که سالهاست توسط شرکت های چند ملیتی به غارت میرود را دستور کار وی است.

دبیرکل حزب کمونیست شیلی از برنامه اینده میشل بشله حمایت کرد و گفت: "مردم امروز یک قانون اساسی جدیدی را می خواهند."

از سوی دیگر، پیروز بزرگ این انتخابات جوانان و بویژه دانشجویانی بودند که در دو سال اخیر بارها برای رفرم در سیستم آموزشی و کمک های دولتی برای تحصیلات دست به تظاهرات و راهپیمائی های خیابانی زدند. "والیو کامیلا" 25 ساله و دیگر یاران وی از حزب کمونیست که با رای مردم و عمدتا جوانان وارد پارلمان شیلی شد اکنون بعنوان نمایندگان جوانی شناخته شده که میشل بشله برای اصلاحات در سیستم اموزش وپرورش و بخصوص حقوق زنان به حمایت آنها در مجلس نیازمند است.

"والیو کامیلا" پس از انتخابات گفت:

 "اکنون نسلی از جوانان شیلی وارد عرصه سیاسی شده اند که این یک تحول بزرگ است". جوانانی که در راهپیمائی های خیابانی در سانتیاگو پایتخت شیلی در سال 2011  از رئیس جمهور "سباستین پینه " آموزش رایگان و خدمات اجتماعی را  خواسته بودند و بشدت سرکوب شده بودند. ما از امروز این پیروزی بزرگ را در خیابان های لا فوریدا در "منطقه سانتیاگو" جشن میگیریم.

 

 

 

                        راه توده  434     30 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت