راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سوسیالیسم چینی
و اهمیت آن
در عرصه جهانی
 

 

  چین، نه تنها اکنون موفق ترین و شکوفاترین اقتصاد جهانی را دارد، بلکه سیستم اقتصادی و سیاسی آن، بویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، به الگو و مدلی برای آینده جنبش های ملی، احزاب کمونیست و حکومت ها و دولت های متمایل به چپ و دمکرات تبدیل شده است. حتی تحولاتی که در سالهای اخیر در روسیه پیدا شده نیز تحت تاثیر حضور اقتصاد پرقدرت و سیستم موفق حزبی دراین کشور ممکن شده و یا زمینه ساز آن گشته است. در حقیقت، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مدل چینی سوسیالیسم به یک مدل جهانی تبدیل شده است. به همین نسبت، حضور چین در عرصه جهانی، به جهان یک قطبی به رهبری امریکا خاتمه بخشیده است. شک نیست که بسیاری از معیارهای قدیمی دیگر در چین حاکم نیست و اقتصادی مختلط دولتی و خصوصی معیارهای نوینی را در چین حاکم کرده است. این اقتصاد، درعین حال که شکوفائی اقتصادی را برای چین به ارمغان آورد، تفاوت زندگی مردم، تضادهای طبقاتی و در کنار آنها، فساد اقتصادی و دولتی و حتی حزبی را نیز به ارمغان آورد. امری که در سالهای اخیر بارها در باره آن اخباری منتشر شده است.
تغییر ترکیب رهبری حزب کمونیست چین، انتخاب رهبری جدید برای این حزب و اعلام محدود بودن دوران رهبری حزب ( حداکثر دو بار انتخاب شدن و جمعا 8 سال برای دبیر کلی در حزب) و تدوین برنامه ای با هدف مقابله با فساد حزبی و حکومتی و تدوین برنامه نوین چشم انداز ادامه اصلاحات سوسیالیستی که تا سال 2020 باید تحقق یابد تحولات و رویدادهائی است که نه تنها با سرنوشت مردم چین و حزب کمونیست حاکم در این کشور، بلکه با سرنوشت جهانی و در پیوند با احزاب کمونیست جهان و دولت های دمکراتیک و چپ در امریکای لاتین، ویتنام، کوبا، بلاروس و ... در ارتباط است. این که سوسیالیسم در هرکشوری برحسب شرایط و مختصات آن کشور حاکم می شود و یا به سمت آن حرکت می شود، امروز بیش از هر زمان دیگری تائید شده است، اما درعین حال نمی توان منکر بهره گیری از تجربه دیگران شد. از جمله، بهره گیری از تجربه بزرگی که در چین پشت سر گذاشته می شود. همانگونه که حزب کمونیست این کشور از تجربه ناتمام و رها شده دوران اقتصاد "نپ" (اقتصادی سه بخشی دولتی، خصوصی و تعاونی) دوران حیات لنین در روسیه بهره می گیرد و ما در سند چشم انداز اصلاحات چین تا سال 2020 که در پلنوم اخیر حزب کمونیست چین تصویب شد و ترجمه خلاصه شده آن را دراین شماره راه توده می خوانید شاهد هستیم. این ترجمه به همت یکی از همکاران راه توده تهیه شده است.
رادیو بین المللی چین، درباره این پلنوم و این سند از قول رئیس جمهور و رهبر حزب کمونیست چین گفت: "شی جین پینگ" در دیدار با هیات های نمایندگی که در نشست شورای مدیریت قرن 21 در پکن شرکت کرده بودند اعلام کرد:
سیاست درهای باز چین محدودیت زمانی ندارد و ما در پلنوم اخیر حزب کمونیست چین طرح اصلاحات جامع را تصویب کردیم. چین در مسیر سوسیالیسم چینی با تلاش های طولانی مدت مردم چین به پیش می رود. در مقابل پیشرفت چین موانعی وجود دارد که سند اصلاحات در جهت برداشتن این موانع تنظیم شده است. بهبود سطح زندگی مردم در اولویت این سند قرار دارد. ما به توسعه سالم و پایدار اقتصادی اعتقاد داریم. چین همزمان با پیشرفت های داخلی، وظایف بین المللی بیشتری را بر عهده خواهد گرفت تا فعالانه تر در امور بین المللی حضور داشته باشد.
 

 

 

 

                        راه توده  434     30 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت