راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بهای این رهائی را
چه کسانی پرداخت کردند؟
بهای سنگین
رهائی بشریت
از سلطه جهانی
 فاشیسم

 
 

  زیر فشار انواع تبلیغات و خصومت ها، حقایق می تواند برای مدتی به حاشیه رانده شوند، اما برای همیشه پنهان نمی مانند. به این آمار که مربوط به نتایج جنگ دوم جهانی است توجه کنید:
اتحاد شوروی وقت در جنگ دوم جهانی ۲۷ میلیون کشته داد. یعنی روزی ۱۸ هزار نفر در طول 4 سال جنگ دوم کشته شدند.
۳ میلیون روس در اردوگاه‌های آلمان و بویژه در اتاق‌های گاز سوزانده شدند.
در جمهوری بلاروس یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
در لنینگراد یا پترزبوگ کنونی یک میلیون نفر قربانی ۹۰۰ روز محاصره این شهر توسط ارتش نازی شدند.
حدود پنج میلیون لهستانی در طول جنگ به دست نیروهای آلمان کشته شدند که نزدیک به دو میلیون نفر آنها، غیر یهودی و سه میلیون نفر دیگر از یهودیان مقیم لهستان بودند.
تلفات آلمان در جنگ جهانی دوم در برخی منابع ۵ میلیون نفر اعلام شده که ۳/۳ میلیون نفر آن سرباز و ۱/۷ میلیون آن (تخمینی) افراد غیر نظامی بودند.
۱۲ میلیون نفر در طول جنگ دوم جهانی بر اثر قحطی
درچین، ایران، اندونزی، هندچین، هندوستان و فرانسه جان خود را از دست دادند.
کل رقم کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم که مرگبارترین نبرد تمام تاریخ است، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
بشریت به چنین قیمتی از سلطه جهانی فاشیسم جان بدر برد و بخش اعظم این قیمت را مردم روسیه و جمهوری های شوروی پرداخت کردند.

 

 

 

                        راه توده  434     30 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت